In de regio

Maak kennis met Rover-Utrecht

Al een aantal jaren verzet een kleine groep Utrechtse Rover-vrijwilligers heel veel werk. Recent zijn hier een paar extra handen aan toegevoegd die met enthousiasme zijn begonnen om ontwikkelingen in het OV in de provincie Utrecht beter zichtbaar te maken. En dat is maar goed ook, want er is genoeg te doen de komende jaren. Wat speelt er zoal in Utrecht en wie zijn de mensen achter deze afdeling?

Editie 4, 2021  |  Marloes Hofstede

Busstation Leidsche Rijn
Foto: Martin Oudenaarden

Klein maar Krachtig

De afdeling Rover Utrecht is een van de in 1971 opgerichte werkgroepen. Gelijktijdig ontstonden de regionale werkgroepen die tegenwoordig de afdelingen Amersfoort en Rhenen/Wageningen vormen. Van oudsher was er veel contact tussen deze afdelingen en dat is nog altijd het geval.

In 2017 kromp het aantal vrijwilligers; er bleven slechts drie actieve leden over. Die hebben sindsdien constant hard gewerkt aan de inbreng van Rover in het Rocov en aan contacten met de provincie, gemeente en vervoerders. Gelukkig zijn er in verschillende omliggende plaatsen Roverleden die de vrijwilligers van informatie voorzien en zorgen dat de regionale belangen ook daar goed worden vertegenwoordigd. Die groep zouden de huidige leden ook graag willen uitbreiden.

Evert Bouws is een van de actieve Utrechters. In 2000 raakte hij betrokken door een ‘frustrerende ervaring met NS in de tijd dat het erg slecht ging met het spoor’. Door een kerngroep van Rovers uit de Bilt kwam hij na enige tijd terecht bij de afdeling Utrecht. Inmiddels is hij alweer heel wat jaren actief in de afdeling. ‘Het werk is inhoudelijk interessant en uitdagend’, zegt Evert. ‘En ik heb te maken met gedreven en vaak zeer deskundige mensen, waarmee het erg goed klikt.’

Arjen Klinkert is na zijn tijd als beleidsmedewerker bij Rover betrokken gebleven via Rover Utrecht. ‘Wat mij aanspreekt is dat ik kan bijdragen aan de manier waarop mijn leefomgeving wordt gebruikt en ingericht. Ik wil graag een groene en leefbare omgeving, dus is het denk ik belangrijk om duurzame mobiliteit te promoten.’ Hij is een van de jongere nieuw leden en heeft voor de komende tijd als doel om het werk van de afdeling beter zichtbaar te maken. Versterking van de afdeling is nog altijd zeer welkom!

Successen

Als een van de belangrijkste successen noemt Evert het stroomlijnen van de reizigersinspraak. Dat lukte door de inspraakprocedure bij de toenmalige stadsregio Utrecht (BRU) en de overlegstructuur met de provincie bij elkaar te brengen in een vereniging van consumentenorganisaties: het Rocov Utrecht. Toen in 2016 de BRU werd opgeheven en de OV-functie werd overgeheveld naar de provincie, verbeterde de positie van consumentenorganisaties nog meer. Tegenwoordig gaat de provincie Utrecht vooruitstrevend om met meningen en visies van inwoners. Vrijwel alle plannen zijn openbaar en inwoners kunnen digitaal en via inspraakavonden hun inbreng hebben. Ook wordt het Rocov steeds vaker in een vroeg stadium betrokken bij de plannen.

Qbuzz en Keolis: nog tot 2025 samen in Utrecht
Foto: Martin Oudenaarden

 

Nieuwe concessie

De huidige concessies in Utrecht worden verzorgd door QBuzz, onder de naam U-OV, en Keolis. Gezien de afloop van de concessies in 2023 stond de vaststelling van het Programma van Eisen al voor 2021 op de planning. Door corona bleek het echter niet haalbaar om een goede aanbestedingsprocedure te organiseren zolang vervoerders in financiële onzekerheid verkeerden. Daarom besloot de provincie om de huidige concessies te verlengen tot 2025. De voorbereidingen beginnen nog steeds dit jaar.

In de nieuwe concessies is het uitgangspunt dat er meer regie bij de provincie komt te liggen. Daarnaast wil de provincie genoeg flexibiliteit om tussentijds wijzigingen te kunnen aanbrengen. Dat ligt in lijn met de wensen van Rover Utrecht; Arjens belangrijkste wens is een zodanige inrichting van de concessies dat er goed kan worden ingespeeld op nieuwe OV-wensen en woon- en werklocaties. Verder moeten we volgens Arjen vooral zorgen dat de vervoerders en provincie inspelen op reizigersgroei en nieuwe lijnen, bijvoorbeeld naar nieuwbouwlocaties.

Toekomst van het OV

Net als veel gemeenten is Utrecht bezig met een Mobiliteitsplan 2040. Een van de uitgangspunten hierin is dat de binnenstad te vol is met verkeer, en dat verschillende buslijnen tramlijnen moeten worden. Rover Utrecht onderschrijft dit zeker, maar wil wel dat er hierbij goed wordt gekeken naar de routes. In de gemeentelijke plannen maken tramlijnen in sommige gevallen een omweg of zorgen voor een slechtere ontsluiting van omliggende plaatsen. Rover Utrecht heeft hiervoor alternatieve plannen ingediend, die voorzien in meer vertakkingen van tramlijnen en dus overal hoogwaardig OV. Evert gaat zelfs nog een stapje verder en kijkt naar vergelijkbare steden in het buitenland, zoals Toulouse. ‘Qua omvang en activiteiten heeft Toulouse veel gemeen met Utrecht, en die stad heeft al jaren een geavanceerd metrosysteem.’

Arjen ziet de binnenstad het liefst zo autoluw mogelijk. ‘Ik zie een huidige ontwikkeling waarbij er veel waarde wordt toegekend aan het OV en de oplossing die het biedt bij woning- en ruimtetekort. Voorheen was de norm dat elk nieuwbouwappartement een parkeerplaats moest hebben. Nu wordt er zoveel mogelijk ingezet op parkeren aan de rand van de stad.’

Nieuwe trams, nu ook in Nieuwegein
Foto: Martin Oudenaarden        

 

Groei is gewenst

Het is bewonderenswaardig om te zien wat de vrijwilligers in Utrecht in al die jaren zonder formele structuur voor elkaar hebben gekregen. In deze tijd is de reizigersinspraak altijd goed doorgegaan, is regelmatig ingesproken in gemeenteraadvergaderingen en is intensief contact onderhouden met de decentrale overheden en vervoerders. Toch is er uiteraard een wens om de afdeling uit te breiden. Daarom is afgelopen voorjaar gestart met het uitbreiden van de werkplannen, nu er een paar nieuwe vrijwilligers actief zijn geworden.

Ambitie is er in elk geval genoeg. Tijdens de eerste brainstorm kwam er een lijst met ideeën op tafel die genoeg voeding geeft voor de komende paar jaar. Denk bijvoorbeeld aan de plannen rond Amelisweerd, herontwikkeling van verkeersknooppunten, nieuwbouwprojecten en verbeterde verbindingen met omliggende steden zoals Zeist, Bilthoven en Houten. Maar ook zorgen voor inbreng in de gemeenteraadsverkiezingen en het monitoren van de ontwikkelingen in nieuwe betaalmethoden staan hoog op het lijstje van de afdeling. Waarbij uiteraard ook de toekomst na corona een belangrijk aandachtspunt is.

Werk genoeg, maar het aantal vrijwilligers zou nog mogen groeien. Evert: ‘Onze afdeling omvat ruim de helft van de provincie Utrecht en zou veel meer actieve leden mogen hebben, vooral uit de omliggende gemeenten. Ikzelf onderhoud bijvoorbeeld vooral goede contacten met mijn eigen gemeente, De Bilt, en zorg ervoor dat die inbreng in het provinciale overleg komt.’

Ook Arjen ziet kansen voor uitbreiding van de afdeling. ‘Ik probeer er vooral voor te zorgen dat de actieve belangenbehartiging beter zichtbaar wordt voor de buitenwereld.’ Eenieder uit de provincie die graag eens met de huidige vrijwilligers wil meedenken is dus van harte welkom!


Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Contact

  • Utrechtseweg 59 3818 EA Amersfoort
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Tijdelijk spoednummer:
    06-57497662

Volg ons