Skip to main content
Een korte observatie

Busreizen in Hilversum

Frances was een paar weken aangewezen op de bus in Hilversum en nam de gelegenheid eens goed te kijken hoe het ermee staat. Er valt nog wel wat te verbeteren.

De Reiziger Digitaal  | Maart 2023  |  Frances Carrière

Het busstation van Hilversum
Foto: Sanne van Galen

 

Al een paar jaar ben ik lid van het Rocov (Regionaal Consumentenoverleg Openbaar Vervoer) afdeling Gooi en Vechtstreek, een overlegorgaan dat is opgericht om de streekvervoerder bij de les te houden voor wat betreft de reizigersbelangen. Daarbij word ik geacht vooral de zaken die in mijn woonplaats Hilversum spelen kritisch te bekijken. Omdat ik veel fiets, heb ik niet altijd gedetailleerd in beeld hoe het met het busvervoer in Hilversum gaat. De laatste paar weken kon ik echter niet fietsen door een blessure aan mijn rechterknie, dus noodgedwongen ging ik in Hilversum veel met de bus erop uit. Ik moest dan wel altijd een kwartier lopen naar het station, want bij mij in de buurt stopt geen bus.

Nu nog populair

Bus 1 naar de wijk Kerkelanden in het zuidwesten van Hilversum is een bus waarvan goed gebruik wordt gemaakt. Overdag rijdt de bus ieder kwartier, ook tijdens de daluren is de bezetting redelijk goed. De bus rijdt dan ook een stukje door het centrum, zodat mensen vanuit Kerkelanden ook makkelijk in het centrum komen. Nu is de gemeente Hilversum van plan om alle bussen uit het centrum te weren: die grote bussen zouden niet in het centrum passen. Lijn 1 zou dan een grote omweg om het centrum heen moeten maken, waardoor de bus veel minder aantrekkelijk wordt. We gaan als Rocov kijken of we daar nog iets aan kunnen doen: we gaan zoveel mogelijk belanghebbenden (buurtcentra, ouderenorganisaties) inschakelen om bezwaar te maken. Tenslotte is bereikbaarheid van het stadscentrum belangrijk, ook voor mensen die minder goed te been zijn. En een populaire buslijn betekent minder auto’s in de stad.

Vrije busbanen: hoe beter het product, hoe meer reizigers er komen
Foto: Eva Taylor Perkins

Minder bussen is minder reizigers

Lijn 2 rijdt naar het Erfgooierskwartier in Hilversum Noord, waar veel ouderen en mensen met een migratieachtergrond wonen. Daar help ik een dame uit Somalië met de Nederlandse taal. Sinds december 2022 is de bus een “servicebus”: er zit tussen 10 en 16 uur een “servicehost” in de bus. Dit is een vriendelijke medewerkster van de busmaatschappij die je kan helpen bij het uitstappen en andere zaken, zoals het uitchecken. Het is de bedoeling hiermee een drempel weg te nemen voor bijvoorbeeld ouderen die niet meer de bus in durven. Tot nu toe werkt het niet helemaal. Over het algemeen gebruiken vooral fitte ouderen en moeders met kinderen de bus en deze reizigers kunnen uitstekend zichzelf redden. De servicehost houdt zich nu bezig met een praatje maken met de passagiers. Misschien is er nog wel een reden dat het niet zo’n succes is: de bus wordt slecht gebruikt: er zitten vaak maar een paar mensen in de bus. Overdag buiten het spitsuur rijdt de bus dan ook slechts één keer per uur en dit trekt geen reizigers. Wij hebben als Rocov wel aangedrongen op meer publiciteit voor de servicehost om ervoor te zorgen dat de beoogde doelgroep wordt bereikt.

Dezelfde situatie nog een keer

Daarnaast heb ik een keer bekeken hoe bus 3 functioneert. Dit is ook een servicebus en hij rijdt vanaf station Hilversum naar het Tergooi Ziekenhuis en terug via een andere route. Door 9292.nl werd ik echter niet verwezen naar lijn 3, maar naar snelbus lijn 320. Alleen door op de website van de vervoerder te kijken kon ik uitvinden wanneer bus 3 rijdt: wederom slechts éen keer per uur, terwijl deze bus naar het ziekenhuis rijdt en dus behoorlijk belangrijk is. Niet vreemd dus dan ik werd verwezen naar een snelbus die er sneller is en vaker rijdt. Ik ben toch een keer ingestapt in lijn 3 om eens te kijken hoeveel mensen er in de bus zitten: heen naar het ziekenhuis en stuk of vier en terug vanaf het ziekenhuis helemaal niemand. Het is de vraag of lijn 3 op deze manier zin heeft.

Zo kon ik door mijn tijdelijke handicap eens bekijken hoe een aantal buslijnen in Hilversum werken. Er valt duidelijk nog wat te verbeteren. Servicebussen zijn een goed idee, maar zonder de juiste promotie en zonder aantrekkelijke dienstregeling is het maar de vraag of dit concept reizigers over de drempels trekt.