Skip to main content
Onderzoek

Rover Reisplannertest

De OV-reiziger kan vandaag de dag uit vele verschillende reisplanners kiezen. Maar welke is nu de beste? Of het meest gebruiksvriendelijk? Rover deed een uitvoerige praktijktest van 42 reisplanners en vroeg de leden van het Reizigerspanel naar hun mening. Onze conclusie: de ultieme reisplanner bestaat helaas nog niet.

Editie 1, 2024  |  Frank Visser

De overstaptijd in de reisplanner is soms te kort om de aansluitende bus echt te kunnen halen
Foto: Martin Oudenaarden

 

NS en 9292 domineren

Bijna 80% van de reizigers die onze enquête invulden, gebruikte het afgelopen jaar de NS Reisplanner. Op de voet volgt 9292 met meer dan 70%. Google Maps staat met 38% op de derde plek. Iedere andere planner wist minder dan 16% van de deelnemers te bereiken. Gemiddeld gebruiken reizigers drie planners. Overigens zouden zij liever minder apps gebruiken, maar dan moeten planners eerst een betere kwaliteit krijgen. NS scoort met een algemeen oordeel van 7,6 duidelijk het beste van de meest gebruikte planners. Andere populaire planners scoren rond de 7,0.

Niet van deur tot deur

Alleen bij de reisplanners van Google en Gaiyo kun je OV, fiets, lopen én auto vergelijken in één reisadvies. Bij Gaiyo geldt daarbij wel een afstandsbeperking voor lopen en fiets. Bij ANWB, Magic Earth en Apple kan je vergelijken door losse reisadviezen op te vragen. Veel planners maken fouten bij het tonen van looproutes op plattegronden. Opvallend is dat de drie populairste planners allemaal bij tenminste één test verkeerd adviseerden. Google adviseerde een forse omweg, NS een onmogelijke route en 9292 liet de reiziger een halte te ver uitstappen. Veerdiensten werden door maar liefst 19 planners niet allemaal herkend. Vier planners die wel deze veerdiensten kennen presenteren deze als looproute.

Welk knooppunt?

Wie een OV-reis wil combineren met een stuk fietsen, zal uit verschillende OV-knooppunten kunnen kiezen om de fiets te stallen. Alleen Google en Glimble kozen steeds het meest gunstige knooppunt om over te stappen van fiets op regionaal OV, met een zo kort mogelijke fietsrit én een zo snel en goedkoop mogelijke OV-rit. Andere planners kozen op meerdere momenten de verkeerde halte wat leidde tot extra reistijd en hogere kosten. Transit en NS negeren de voorkeur van de reiziger voor de fiets op momenten dat het OV even snel of sneller is. HTM geeft een verkeerd reisadvies wanneer fiets en OV worden gecombineerd. Alle apps zouden kunnen verbeteren door het mogelijk te maken om zelf een OV-knooppunt te kiezen om over te stappen van fiets naar OV.  

P+R

Met de auto naar een P&R rijden en verder met het OV? Slechts drie planners bieden hiervoor adviezen. Alleen Glimble blijkt geschikt maar met slechts één reisadvies en geen informatie over kosten en beschikbaarheid van de parkeervoorziening, zou ook dit beter kunnen. NS en Google Maps leiden reizigers vaak naar een station, terwijl een P&R locatie sneller en goedkoper is. Ook verwijst NS in het reisadvies niet naar een parkeerplek bij het station, waardoor de berekende reistijd niet klopt. Gaiyo biedt veel informatie wel, maar leidt alleen naar een P&R in de buurt van de bestemming.

Download het rapport

Meer weten? Download hier ons complete onderzoeksrapport (3,5 MB)

Veel gebruikt: de app van OV9292
Foto: Rover

 

Deelmobiliteit

Bij dertien planners kun je ook één of meerdere vormen van deelmobiliteit in de buurt van je locatie zoeken. Het aanbod van de planners loopt sterk uiteen. Zo hebben NS en Google slechts drie aanbieders terwijl Gaiyo er vijftien aanbiedt – dat zijn nog steeds niet alle aanbieders. Nadeel van Gaiyo is dat er slechts één reisadvies wordt gegeven en niet meteen naar eerdere of latere vertrekmomenten kan worden gekeken. Net als Gaiyo bieden ook NS, 9292 en GVB deelmobiliteit als onderdeel van een reisadvies.  Het aantal aanbieders is echter te beperkt, waardoor in veel gevallen geen reisadvies wordt gegeven. Ook biedt 9292 deelmobiliteit alleen in het natransport.

Krappe overstaptijd

Bijna alle geteste planners hebben moeite met overstaptijden tussen bussen. Een overstaptijd van 2 of zelfs 1 minuut wordt vaak voldoende gevonden. Ook de geadviseerde overstaptijden tussen bus en trein en tussen fiets en OV zijn regelmatig te krap. Sommige reisplanners houden op verzoek rekening met extra overstaptijd, extra looptijd, maximale looptijd, minder lopen of minder overstappen. Geen van de planners bieden alle opties. Glimble, Moovit, GVB en 9292 bieden 4 van de 5 opties. GVB en 9292 scoren het best omdat daar de instelmogelijkheden voor looptijd ruimer zijn.

Verschillende routes

Een derde van de geteste planners scoort matig tot slecht als verschillende routes mogelijk zijn. Onder deze planners zit ook Google Maps. Van de andere reisplanners presenteert geen enkele alle relevante reisadviezen. Met name reisadviezen met een deel bus worden door veel reisplanners gemist als de reis ook volledig per trein mogelijk is. Het is daarom raadzaam meerdere reisplanners te raadplegen. Een reiziger moet daarbij altijd bewust zijn dat niet alle aanbevolen reizen ook zijn toegestaan. Ook kunnen er grote prijsverschillen zijn tussen verschillende routes

Vervoer op afroep

De meeste planners zijn niet geschikt voor een reisadvies met vraagafhankelijk vervoer. Meerdere planners geven aan geen reisadvies te kunnen geven of lopen zelfs vast. Alleen 9292, Arriva, Connexxion, HTM (app), Keolis, NS, RET (app), Transdev en U-OV lijken alle vormen van vraagafhankelijk vervoer aan te bieden. Zij vermelden daarbij in bijna alle gevallen ook de benodigde informatie voor het reserveren. Voor ‘haltes op verzoek’, die regelmatig voorkomen bij buurtbussen, biedt geen enkele planner momenteel een oplossing. Op zijn best wordt in een opmerking bij het reisadvies deze optie genoemd, maar het wordt niet verwerkt in het reisadvies.

Met name de haltetaxi ontbreekt regelmatig of de informatie is onvolledig. Bij Haltetaxi Zeeland meldt geen enkele planner dat reserveren verplicht is en wordt meestal zelfs niet het woord ‘taxi’ gebruikt. Opvallend is de slechte score van Google. Dat negeert sommige vervoersystemen en verzwijgt de informatie over reserveren. Ook verwijst Google regelmatig naar een algemeen nummer van de klantenservice in plaats van naar het telefoonnummer voor reserveringen.

Deelmobiliteit zit nog niet goed in de reisplanners
Foto: Martin Oudenaarden

 

Wat als de reis niet volgens plan verloopt?

Een derde van de planners toont vertragingen niet in het reisadvies of biedt geen aangepast advies bij vertragingen. Alleen 9292 biedt een landelijke lijst van storingen en werkzaamheden van alle vervoerders. Deze lijst is echter onoverzichtelijker dan de lijsten die veel vervoerders bieden van hun eigen aanbod. Bij een derde van de planners zijn reisadviezen bij omleidingen, met name bij bussen, vaak onbetrouwbaar. Bij tenminste de helft van de OV-bedrijven bleek tijdens onze proef de data niet in orde waardoor alle planners verkeerde info gaven. Planners die doorgaans wel een goed advies geven bij omleidingen maken meestal niet duidelijk dat sprake is van een gewijzigd advies. Als dit wel wordt aangegeven is voor de reiziger niet altijd duidelijk genoeg dat het reisadvies al is aangepast. Reizigers kunnen hierdoor onzeker worden of het advies wel klopt. Geen enkele app biedt voor het hele OV notificaties over bijzonderheden op je vaste reistraject tijdens je vaste reismomenten. Elementen hiervan zijn wel terug te vinden in de apps van NS, RET, Transdev, Arriva, GVB en Transit.

Toegankelijkheid

Alleen Moovit en Glimble bieden in hun reisadviezen informatie over toegankelijkheid van haltes. NS biedt dit voor stations, maar het kost wel veel muisklikken om erbij te komen en deze informatie is ook niet volledig. Automatisch een toegankelijke reis plannen is bij meerdere planners mogelijk. De adviezen zijn echter onbetrouwbaar, onder meer omdat de informatie over haltes vaak niet up-to-date lijkt te zijn. Ook rekent een aantal planners hierbij automatisch 5 minuten extra overstaptijd, terwijl dit niet altijd wenselijk is. Alle planners adviseren zonder waarschuwing treinen die niet zelfstandig toegankelijk zijn. Alleen in de NS app wordt gemeld dat reisassistentie nodig is. GVB en RET hebben een actueel overzicht van storingen van liften. Bij NS is deze informatie onvolledig en verstopt. Geen enkele planner neemt deze informatie mee in het toegankelijke reisadvies.

Andere informatie

NS toont geen drukte-informatie voor bussen, trams en metro’s waar planners van andere vervoerders dit wel voor treinen tonen. Live-locatie voor trein, bus, tram en metro wordt door Glimble, Moovit en NS aangeboden. Zo kun je op een plattegrond zien hoe ver weg de bus, tram, metro of trein nog is. De apps van Connexxion, Breng, Hermes, Overal en HTM bieden dit ook, maar niet voor de trein. RRReis en Keolis bieden het alleen voor hun eigen ritten. Voor adressen van stations en openingstijden van NS loketten kunnen reizigers terecht bij NS en 9292. Loketten van overige vervoerders staan in de planners van deze vervoerders. Voor OV-chipkaart laadpunten moeten reizigers naar www.OV-chipkaart.nl . Het is wenselijk dat plannerapps standaard informatie over alle servicepunten bevatten.

Hoe nu verder?

Rover hoopt dat dit onderzoek een opmaat is tot veel verbeteringen in de Nederlandse reisplanners. Wij gaan de komende tijd hierover het gesprek aan met de ontwikkelaars en zullen in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad voorstellen doen voor verbeteringen. In de toekomst willen we het onderzoek herhalen en dan ook kijken naar informatie over tarieven en internationaal reizen. Wil je ook meedoen aan het volgende onderzoek en aan andere enquêtes van Rover? Meld je dan aan voor het Rover Reizigerspanel via www.rover.nl/reizigerspanel !

Download het rapport

Meer weten? Download hier ons complete onderzoeksrapport (3,5 MB)