Skip to main content

Ervaringsdeskundigen in expertisegroepen

Rover is een vereniging met enorm veel kennis. We willen deze kennis graag beter inzetten en waar mogelijk verdiepen. Daarvoor hebben we onze leden nodig, want daar zit de grootste kennis! Wil jij actief meedenken binnen Rover? Dat kan! Meld je dan aan voor één van onze expertisegroepen. Zo kunnen wij gebruik maken van jouw kennis en kan jij ook je kennis over het openbaar vervoer verdiepen. Hieronder geven we een overzicht van de door ons bedachte expertisegebieden en hun inhoud. Deze lijst is uiteraard niet limitatief dus iedereen is welkom om eigen suggesties aan te dragen.

Doel van de expertisegroepen

Ervaringsdeskundigen denken na over een bepaald aspect van het openbaar vervoer. Individueel of in een gezamenlijke brainstormsessie. De onderwerpen kunnen hun aanleiding vinden in de actualiteit (nieuws, klachten van reizigers, politieke ontwikkelingen), op visieontwikkeling van Rover voor de toekomst of op verzoeken om advies van overheden of vervoerders. Ook kan er via het landelijk kantoor door afdelingen een beroep worden gedaan op expertisegroepen voor advies over regionale issues.

Werkwijze

We werken zoveel mogelijk per e-mail zodat we snel onderling kunnen communiceren en agenda’s niet vol komen met vergaderingen. Het landelijk kantoor zal als kennis nodig is vanuit een specifieke expertisegroep hiervoor een verzoek rondsturen. De frequentie van deze verzoeken kan per expertisegroep verschillen. De expertisegroep kan daarnaast ook zelf initiatieven nemen om onderwerpen uit te werken en hiervoor bij elkaar komen. Dit gebeurt in nauw overleg met het landelijk kantoor zodat initiatieven in een vroeg stadium kunnen worden afgestemd met andere acties en het landelijke Rover-beleid. Ook is het mogelijk dat leden van de expertisegroep worden gevraagd mee te doen aan themasessies die worden georganiseerd door ProRail, vervoerders of overheden samen met beleidsmedewerkers van het landelijk kantoor.

Kies de expertisegroep die bij jou past!

Hieronder vind je een opsomming van de verschillende expertisegroepen van Rover. Klik een groep aan om er meer over te lezen.

Dienstregeling

Welke mogelijkheden zijn er om de dienstregeling te verbeteren voor reizigers? Hoe zorgen we ervoor dat de mogelijkheden van de vervoerders zoveel mogelijk ten goede komen aan de reizigers? We beoordelen jaarlijks het voorstel voor de nieuwe dienstregeling van NS, en leveren input voor kleine tussentijdse wijzigingen en plannen van ProRail en vervoerders voor de lange termijn.

Duurzaamheid en klimaat

Mobiliteitsvraagstukken komen veel aan de orde binnen duurzaamheid- en klimaatdiscussies. Rover wil graag inbreng leveren aan klimaattafels om de rol van OV in deze vraagstukken op de agenda te zetten. Deze groep is erop gericht om mee te denken over de inbreng van Rover, de standpunten die we in moeten nemen en het ontwikkelen van een toekomstvisie.

Fiets en OV

De combinatie van fiets en OV heeft een grote toekomst. Welke huur-, parkeer- en meeneemvoorzieningen zijn hierbij nodig? En welke voorwaarden komen daarbij kijken? Een concreet aandachtspunt is de uitvoering van het bestuursakkoord Fietsparkeren.

Infrastructuur en onderhoud

Hoe zorgen we dat beheer, onderhoud en vervanging zo min mogelijk overlast geven voor reizigers? Hoe houden we de kosten voor dit onderhoud zo laag mogelijk? Deze groep denkt na over oplossingen en geeft adviezen aan ProRail.

Materieel

Aan welke eisen moet nieuw materieel voldoen? Deze groep volgt ontwikkelingen in nieuw materieel en beoordeelt deze vanuit het reizigersperspectief. We adviseren vervoerders over onze wensen op gebied van inrichting, kwaliteit van de zitplaatsen, toiletvoorzieningen en snelheid van het materieel.

Netwerkontwikkeling

Hoe ziet het netwerk van treindiensten er in de toekomst uit? Welke verbeteringen hebben de hoogste prioriteit en welke visie hebben we voor de lange termijn? Deze groep levert input voor gesprekken met ProRail, vervoerders en overheden over investeringen. Denk hierbij aan onderwerpen als Programma Hoogfrequent Spoor, OV Toekomstbeeld 2040 en regionale vraagstukken.

Operatie

Hoe zorgen we dat de dienstregeling zo soepel mogelijk verloopt, dat reizigers zo min mogelijk last van verstoringen hebben en dat er voldoende zitplaatsen zijn in elke trein? Deze groep houdt zich bezig met de betrouwbaarheid van het OV en stelt knelpunten aan de orde. We kijken hier vooral naar de inzet van materieel, onderhoud van infrastructuur en scenario’s voor bijsturing van ProRail en vervoerders.

Reisinformatie

Bekijk in de praktijk wat er aan reisinformatie beschikbaar is en wat er beter kan. We hebben hiervoor contact met vervoerders, marktpartijen die informatiemiddelen aanbieden en overheden die een faciliterende rol vervullen. We bekijken de beschikbare informatie in binnen- en buitenland om een vergelijking te maken.

Stations

Hoe zorgen we dat reizigers zich thuis voelen op het station? En hoe kan een gastvrij station een bijdrage leveren aan het verlagen van de drempel om met het OV te reizen? Deze groep richt zich op verbeteringen van het functioneren als ketenknooppunt en de daarbij behorende voorzieningen. Denk daarbij aan looproutes, fietsenstallingen, reisinformatie en bushaltes. Maar ook voorzieningen op het station zoals Doe mee met een Rover-expertisegroep verwarmde wachtruimtes, aanwezigheid van horeca en toiletten.

Tarieven en betalen

Hoe komen we tot een reizigersgerichte ontwikkeling van nieuwe betaalmethoden, welke eisen moeten worden gesteld bij de uitfasering van de OV-chipkaart en hoe ziet het beste assortiment aan reisproducten eruit? We bekijken mogelijkheden voor eenvoudiger in-en uitchecken, tariefintegratie en betaalmogelijkheden.

Toegankelijkheid

Wat is er nodig om de toegankelijkheid van het OV verder te verbeteren en te bewaken, vanuit de eis dat het vervoersysteem ‘inclusief’ moet zijn? We nodigen iedereen uit om mee te denken over de prioriteiten, keuzes en uitwerkingsvormen. We testen en beoordelen praktijksituaties en gaan met partijen in gesprek over verbetermogelijkheden.

Meer informatie

Aanmelden voor expertisegroepen is vrijblijvend. Het landelijk kantoor neemt na aanmelding contact met je op. Omdat de beschikbare tijd en de specifieke kennis per persoon verschilt is ieder lid vrij om te bepalen hoe groot de inzet is. Deze inzet kan ook voor een beperkte tijd zijn en is dus afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de persoon. Na aanmelding nemen we contact op om de mogelijkheden te bespreken. Het is ook mogelijk om voor meerdere groepen aan te melden.

Meer informatie via Marloes Hofstede (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 033-4220465) of meld je direct aan!

Via dit formulier kunt u uzelf direct aanmelden voor één van onze vrijwilligersvacatures
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Persoonlijke gegevens

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input