• Home
  • Inspraak en overleg

Inspraak en overleg


den haag centraal hal groot schermRover-afdeling Den Haag neemt zoals beschreven in de wet Personenvervoer 2000 (WP2000) deel aan het METROCOV. Het METROCOV is een officieel overlegorgaan waaraan meerdere partijen deelnemen, Rover vertegenwoordigd hierin de belangen van de reizigers in het OV. Daarnaast heeft Rover-Den Haag vele (informele) contacten met vervoerders, afdelingen van gemeentes, gemeenteraadsleden, maatschappelijke- en bewonersorganisaties. Ook nemen we desgevraagd deel aan klankbordgroepen, adviesgroepen en denktanks. Indien nodig spreken wij in bij commissievergaderingen van de gemeentes.

De afdeling houdt jaarlijks een algemene ledenvergadering waarin wij aan de leden de activiteiten van het afgelopen jaar (jaarverslag) toelichten en het beleidsplan voor de komende tijd presenteren. Te samen met het huishoudelijk gedeelte wordt zo verantwoording aan de leden afgelegd en gevraagd of er met het beleidsplan ingestemd kan worden. Ook is een onderdeel van de ledenvergadering een actueel thema waarin met de leden van gedachten gewisseld wordt. Door middel van nieuwsbrieven houden wij tussentijds de leden op de hoogte van recente activiteiten en resultaten. 
Het afdelingsbestuur vergaderd maandelijks om de diverse zaken welke het OV betreffen te bespreken. Wij stellen het op prijs als de leden opmerkingen en suggesties over het OV met ons wil delen.