Case studies/rapportages


thumb Regio automatenBinnengekomen klachten geeft Rover door aan het OV loket, de klachtenorganisatie die Rover heeft opgericht maar nu onafhankelijk via rapportages de klacht opnieuw onder de aandacht brengt bij de verantwoordelijke partijen. Het OV loket brengt ieder kwartaal een klachtenrapportage uit. Deze rapportages zijn te vinden op de website van het OV loket.

Bij grootschalige problemen die veel klachten opleveren, brengt Rover ook wel eens rapportages uit om dit probleem onder de aandacht te brengen. Vaak zijn deze rapportages het resultata van een tijdelijk meldpunt, soms ook van spontane klachtenstromen. Hieronder meer informatie over een selectie onderwerpen waarover wij gerapporteerd hebben en wat wij hiermee hebben bereikt.

Meldpunt volle treinen

De meldingen over overvolle treinen die binnenkomen bij ons meldpunt (www.volletreinen.nl of de app) verwerken wij iedere maand tot een korte rapportage. De statistieken zijn terug te vinden op deze website, en regelmatig ook in de media. Deze resultaten hebben diverse malen geleid tot langere treinen. Inmiddels heeft de staatssecretaris zelfs een oplossing geëist voor structureel overvolle treinen nav klachten in ons meldpunt.

Zwartboek Hoogzomerdienstregeling Breng

Breng besloot in regio Arnhem/Nijmegen de zomerdienstregeling van 24 juli tot 4 september 2016 nog verder uit te dunnen naar een ‘Hoogzomerdienstregeling’, Rover verzamelde en analyseerde klachten om aan te tonen dat de Hoogzomerdienstregeling een slecht idee was. Download hier het zwartboek.

Treinwifi-enquête Rover Jong

Rover Jong vroeg de mening van jonge treinreizigers naar de kwaliteit van wifi in de trein. Lees hier de uitslag van de enquête.

Enquête naar de meest gastvrije stations

Rover vroeg aan de leden wat een station tot een gastvrij station maakt en welke stations hier een goed voorbeeld van zijn. Het resultaat was drie prijswinnaars. Ook de meest unheimische stations werden verkozen. Lees hier de uitslag van de enquête.

Rapport: als de gewone bus verdwijnt

Vooral in de stedelijke gebieden wordt geïnvesteerd in het openbaar vervoer. In de dunbevolkte gebieden daarentegen is er steeds meer sprake van bezuinigingen. De Rover-werkgroep Krimp analyseerde de mogelijkheden om ook in deze gebieden tot goed OV te komen en schreef hierover een rapport.

De OV-chipkaart vergeleken

€7,50 voor een nieuwe chipkaart iedere 5 jaar, €2,50 om je eigen saldo terug te vragen, €11 voor een vervangende kaart.. De Nederlandse chipkaart is duur. Erg duur bleek zelfs, uit onze vergelijking met andere Europese chipkaarten. Met dit rapport hopen we de vervoerders te bewegen de servicekosten te verlagen.

Rapportage Keuzedagen

Het afschaffen van papieren keuzedagen leverde een grote stroom klachten op. Samen met Unie KBO maakte Rover een rapportage van de problemen en gebruikte dit om met NS in gesprek te gaan. Uiteindelijk leidde dit begin 2015 tot de terugkeer van papieren keuzedagen voor voordeelurenabonnement-houders.

Zwartboek zonesupplementen

Het afschaffen van de zonesupplementen zorgde voor veel reizigers voor een forse prijsverhoging. Op een protestbrief van Rover aan het ROVB (Regionaal OV Beraad) werd geantwoord dat er geen klachten bekend waren. Rover heeft deze klachten voorts verzameld via het meldpunt en aangeboden in een zwartboek. Helaas heeft het niet geleid tot de terugkeer van zonesupplementen.

Analyse sterabonnementen

Het verdwijnen van de sterabonnementen zorgt voor veel mensen niet alleen voor forse prijsverhogingen maar ook voor een onoverzichtelijk chaos van verschillende benodigde chipkaartproducten. Omdat het afschaffen van d esterabonnementen via de decentrale overheden loopt, ontbreekt een landelijk overzicht van de gevolgen. Via het meldpunt sterabonnementen heeft Rover de gevolgen voor diverse reizigers in beeld gebracht in het rapport ‘wat is er aan de hand in abonnementenland?”. Voor het rapport is veel belangstelling vanuit zowel de landelijke als plaatselijke politiek. Vooralsnog is er geen aanvaardbaar alternatief voor het sterabonnement, Rover hoopt daarom nog steeds dat het rapport zal bijdragen tot het bespoedigen van een volwaardig landelijk alternatief.

Meldpunt forensentaks

De regering was van plan per 1 januari 2013 belasting te heffen op de reiskostenvergoeding van werknemers. Veel mensen dreigden hierdoor in de problemen te komen. In 2012 opende Rover een meldpunt om deze [problemen in kaart te brengen. In de media was hiervoor veel belangstelling en diverse mensen die in het meldpunt hun beklag deden, hebben het verhaal in de kranten herhaald. Meerdere grote organisaties als de ANWB en NS hebben zich bij onze beweging tegen de forensentaks aangesloten, met als resultaat dat de plannen uiteindelijk van tafel werden gehaald.