Algemene Voorwaarden klacht bij Rover

Door het indienen van een klacht via het klachtformulier gaat u akkoord met het verwerken van persoonlijke gegevens door Rover en het OV loket.

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Administratieve doeleinden;
  • Het in behandeling nemen van de klacht of vraag;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De bij ons ingediende klacht of de aan ons gestelde vraag;

Uw klacht wordt gedeeld met de afdeling of werkgroep van Rover die zich bezighoudt met het werkgebied van de klacht. Een afdeling of werkgroep kan contact met u opnemen indien er nog vragen zijn over of een reactie is op uw klacht.

Daarnaast wordt uw klacht gedeeld met het OV loket. Dit is een zelfstandig onderdeel van Rover. OV loket is de ombudsman voor beter openbaar vervoer. OV loket helpt reizigers hun weg te vinden in de openbaar vervoerswereld. Als reizigers zich bandeelt voelen door vervoerbedrijven, geeft OV loket hen advies, informatie en indien daar aanleiding toe is bemiddelt OV-loket tussen reiziger en vervoerbedrijf. Door deze rol te vervullen, signaleert OV loket problemen in het OV. OV loket spreekt vervoerbedrijven en overheden op constructieve wijze aan op problemen binnen het openbaar vervoer. Op deze wijze helpt OV loket het openbaar vervoer te verbeteren. OV loket rapporteert over hun bevindingen door middel van (geanonimiseerde) klachtenrapportages.

OV loket gebruikt gegevens uitsluitend voor het bemiddelen tussen reizigers en vervoerbedrijven. Indien om bemiddeling is gevraagd, worden uw gegevens doorgestuurd naar het betreffende vervoerbedrijf.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rover de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Naam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Gegevens die het OV loket nodig heeft voor bemiddeling bij een klacht, zoals OV-chipkaartnummer (indien van toepassing)

Uw persoonsgegevens worden door Rover en het OV loket opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de afhandeling van de klacht en daarna maximaal 7 jaar in de administratie van Rover en maximaal 18 maanden in de administratie van het OV loket.