• Home
  • Nieuws afdeling Limburg

Rover-Limburg

30
november
2015

Definitief besluit tot electrificatie en verbetering van de Maaslijn

De spoorverbindingtussen Roermond, V08030604enlo en Nijmegen (Maaslijn) vormt de ruggengraat van het openbaar vervoer in Noord-Limburg en is tevens een belangrijke verbinding tussen Limburg en Gelderland. In de huidige situatie is deze spoorlijn voor het grootste gedeelte echter enkelsporig en ongeëlectrificeerd. Hierdoor kunnen er alleen dieseltreinen rijden die duurder zijn in de exploitatie en bovendien zijn er langere reistijden dan bij inzet van elektrische treinen. Sinds Veolia de Maaslijn in 2006 van de NS overnam is het aantal reizigers met maar liefst 40% toegenomen, mede gezien de betere afstemming van busdienstregelingen op de treindienstregeling. Tijdens de spits is het dan ook zeer druk op deze lijn. Het belang van de Maaslijn staat tot nu toe in schril contrast met de huidige staat van de infrastructuur.  

30
november
2015

Euregionale conferentie over mobiliteit en infrastructuur

Op14060307 vrijdag 12 juni 2015 werd in Hasselt de vierde conferentie gehouden over de toekomst van de Euregio Maas-Rijn (EMR), en de eerste conferentie die volledig in het teken stond van mobiliteit en infrastructuur, genaamd “De EMR op het goede spoor?” De nadruk tijdens de conferentie lag op de spoorverbindingen in de Euregio. Namens Rover Limburg hebben de bestuursleden Kees Braam, Willy Seetz en Edward Szeinfeld deze conferentie bijgewoond.  

24
november
2015

Buitendienststellingen en verwijderen wissels kan wat minder

12120606Sinds de verantwoordelijkheid voor het beheer en de vernieuwing en onderhoud van de Nederlandse spoorinfrastructuur en stations berust bij ProRail, als een zelfstandig bedrijf los van de NS,  is het aantal buitendienststellingen drastisch toegenomen. Vroeger werd bij het “ongedeelde” NS vooral   ’s nachts gewerkt en kon men overdag bijvoorbeeld op 1 spoor langs de werkzaamheden doorrijden. In België is dit vaak nog steeds het geval en ondervinden de reizigers niet zoveel hinder door werkzaamheden als in Nederland.                                                                                                                                                                  

24
november
2015

Station Herzogenrath………eindpunt van deze trein

Limburg4Dit omroepbericht zult u vanaf 13 december 2015 in de trein van Heerlen naar Herzogenrath te horen krijgen. De reden voor deze aankondiging is dat de trein uit Heerlen vanaf zojuist genoemde datum niet meer zal doorrijden naar Aachen , Stolberg en Düren. Met de overstap in Herzogenrath vanaf medio december 2015 komt na 23 jaar een einde aan de rechtstreekse treinverbinding tussen Heerlen en Aachen Hbf.

 

18
oktober
2015

Duurdere omweg met andere vervoerder bij werkzaamheden aan het spoor

Afd Limburg 1Bij geplande werkzaamheden aan het spoor maar ook bij een verstoring van de treindienst, waarbij een bepaald spoortraject wordt afgesloten en treinvervangende bussen worden ingezet, ontstaat er voor de reizigers vaak een situatie dat er een keuze gemaakt moet worden tussen het reizen per treinvervangende bus of het omreizen per trein. Indien een omweg met de trein alleen dezelfde vervoerder betreft is er geen probleem wat kosten betreft, aangezien er in deze situatie dan niet extra hoeft te worden in- en uitgecheckt. 

 

24
september
2015

Minder geld voor regionaal spoor door tekorten bij ProRail?

Limburg3Bij ProRail zal volgens de berichten voor de jaren 2018-2028 een tekort van honderden miljoenen euro’s ontstaan. Om deze gaten in de begroting op te vangen komt onderzoeksbureau PwC met een aantal adviezen om dit probleem op te lossen. Eén advies is het verlagen van de onderhoudsnormen, waardoor je meer storingen en spoedreparaties tijdens de dienstregelingen kunt verwachten, hier is Rover kritisch over.

22
september
2015

Welkom op de vernieuwde website van Rover-Limburg

Afd Limburg 1De website van de zuidelijkste afdeling van Rover heeft een metamorfose ondergaan. Uiteraard blijven wij u via de vernieuwde site informeren over allerlei OV- wetenswaardigheden. Nieuw is echter dat u nu ook kunt reageren op onze artikelen en eevoudig toegang heeft tot de landelijke Rover-website. 

21
september
2015

Verbetering spoorverbinding Heerlen - Aken

Limburg4Op 14 april 2014 gaf staatsecretaris Wilma Mansveld het startsein voor de elektrificatie van het spoortraject Landgraaf – Herzogenrath. Het uiteindelijke doel van de elektrificatie betreft betere verbindingen met Aken via Heerlen, waaronder een intercity/sneltrein tussen Maastricht en Aken en mogelijk ook een intercity tussen Eindhoven en Aken.

19
september
2015

België wil station Maastricht als eindpunt van de tramlijn

Limburg Tim BoricIn een interview met Vlaams minister-president Geert Bourgeois in het Belang van Limburg komt naar voren dat de eindhalte station Maastricht een harde eis is voor het realiseren van de sneltramlijn Hasselt-Maastricht.  

12
september
2015

Reizigers met een verchipt sterabonnement opgelet!!!

Limburg1Rover-Limburg wijst houders van een OV-chipkaart met daarin opgenomen een zogenaamd verchipt sterabonnement van Veolia er op dat als men vergeet uit te checken er problemen zijn bij het terugbetalen van het niet gereisde bedrag. 

05
augustus
2015

Waar blijft de Spartacustram?

Limburg2Ludieke actie TreinTramBus: Spoorfietsen op lijn Hasselt - Maastricht. Sinds 1 augustus worden in Munsterbilzen spoorfietsen verhuurd waarmee je op de oude spoorbedding van de spoorlijn Hasselt-Maastricht kan fietsen. Leden van reizigersvereniging TreinTramBus fietsen vandaag over de spoorlijn, maar hopen tegelijk op een snelle realisatie van de Spartacustram.

18
juli
2015

OV-chipkaart kan binnen Nederland niet gebruikt worden bij De Lijn en TEC

thumb chipkaartRecentelijk was het mogelijk om voor een traject op Nederlands grondgebied (in Limburg binnen Maastricht) met een Belgische bus van De Lijn een speciaal kaartje bij de chauffeur te kopen tegen OV-chipkaarttarief. Deze regeling is inmiddels afgeschaft, de OV-chipkaart kan nu niet meer gebruikt worden bij De Lijn.

11
juli
2015

Dienstregeling met meer IC's tussen Eindhoven en Amsterdam wordt uitgesteld

thumb NStreinHet Programma Hoogfrequent Spoor(PHS) zou oorspronkelijk in 2017 worden ingevoerd. Op de "Dag van de rail" werd bekend dat het project waarschijnlijk niet eerder dan in 2018 wordt ingevoerd. De redenen hiervoor zijn de infrastructurele projecten rond Amsterdam en Utrecht en daarnaast speelt ook de aanschaf van Traxx-locomotieven mee die onder andere op het traject Eindhoven- Den Haag Centraal gaan rijden.

01
juli
2015

Eindhalte: het treinstation of voorlopig de van Hasseltkade

Afd Limburg 2De voorlopige eindhalte van de tram uit Hasselt naar Maastricht is nog steeds een discussiepunt bij de gemeentelijke verantwoordelijken / de Raad van Maastricht. Daarom willen wij ons standpunt nog eens toelichten. Reizigersvereniging ROVER vindt dat de realisatie van dit project een wezenlijk onderdeel is van een compleet model voor goed Openbaar Vervoer in onze Euregio, waarvan Maastricht het fysieke centrum is.

29
juni
2015

Met de trein naar het buitenland: hoe werkt dat tegenwoordig?

Limburg5“Kan ik in het buitenland wel uitchecken? Hoe kom ik door de poortjes met mijn e-ticket? Kan ik een keuzedag gebruiken als ik de grens over wil?” Sinds de invoering van de OV-chipkaart en gesloten poortjes staan veel reizigers met vragen wanneer zij naar het buitenland willen reizen.

<<  5 6 7 8 9 [10