• Home
  • Nieuws afdeling Limburg

Rover-Limburg

13
maart
2018

Werkzaamheden op de Heuvellandlijn in Landgraaf

10010310ProRail vernieuwt binnenkort een deel van het spoor op het emplacement van Landgraaf. In twee fasen worden rondom het station van Landgraaf over een traject van 450 meter de sporen, de bielzen, spoorgrind alsmede twee wissels vervangen. Zo zorgt ProRail voor een grotere betrouwbaarheid van het treinverkeer. Er kan geluidshinder ontstaan door het werken met grote machines. Gedurende deze werkzaamheden is er geen treinverkeer mogelijk tussen Kerkrade en Heerlen.

02
maart
2018

Duitse tickets zijn ook geldig in Zuidoost-Limburg en in de regio Venlo

AlSchonertagticket jaren pleit Rover Limburg er voor om Duitse tickets geldig te laten zijn in de trein van de Euregiobahn vanaf Heerlen. Sinds kort is dit eindelijk gerealiseerd en bovendien zijn ook in de Arriva-bussen een aantal Duitse kaartjes te gebruiken binnen de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Kerkrade en in de regio Venlo.

In Duitsland bestaat in Nordrhein-Westfalen (NRW) het zogeheten NRW-Tarif. Dit is een overkoepelend tarievenstelsel met bijbehorende producten voor langere reizen in de deelstaat, waarbij men gebruik kan maken van RE-, RB-treinen, S-bahnen, metro’s, trams en bussen. Een bekend product is de dagkaart SchönerTagTicket NRW.

26
februari
2018

Wanneer rijdt de eerste elektrische trein op de Maaslijn?

Onlangs 17062933is besloten dat de bouw van station Grubbenvorst geen doorgang zal vinden. Dit omdat D66-staatssecretaris Stientje van Veldhoven geen extra geld wilde investeren in de Maaslijn omdat er een financieel tekort was door een probleem met de terugbetaling van de BTW en het feit dat ProRail vergeten was dat er opstelsporen geëlektrificeerd moesten worden. Feitelijk heeft dit niets te maken met station Grubbenvorst terwijl het toch geschrapt wordt.

Recent is er weer een groot financieel tekort aan het licht gekomen. De realisatie van de elektrificatie is met nog een jaar uitgesteld naar 2022. Een bijkomend probleem is dat het verlengen van de projecttijd vaak ook kostenoverschrijdingen oplevert. Dit is de tweede tegenvaller in nog geen jaar tijd. De elektrificatie valt ongeveer twintig miljoen euro duurder uit. Het verschil zit hem er met name in dat bedragen na 2014 nooit zijn geïndexeerd. De totale elektrificatie wordt inmiddels geschat op 168 miljoen euro.

03
februari
2018

Accutrein of waterstoftrein?

WelkeRailbus ZLSM in Schin op Geul treinen gaan dieseltreinen opvolgen? Het milieuaspect speelt in deze afweging een belangrijke rol. Er wordt nu gewerkt aan de opvolgers van de dieseltrein. Treinfabrikanten richten zich zowel op de accutrein, de hybridetrein en de waterstoftrein

Alstom stelt dat het gebruik van waterstof de beste oplossing is. Deze waterstoftrein van Alstom is qua ontwerp gebaseerd op de Coradia Lint en wordt uitgerust met waterstoftanks en een brandstofcel. Volgens Alstom is de waterstoftrein vooral een oplossing voor regionale treinen en niet bedoeld voor het rijden van intercitydiensten.

Met 200 liter waterstof aan boord kan de trein een afstand van tussen de 800 en 1000 kilometer afleggen en een tankbeurt onder 350 bar duurt met 15 tot 20 minuten ongeveer even lang als die voor een dieseltrein. Bij een waterstoftrein is wel een kleine accu noodzakelijk. Waterstoftreinen zijn netwerkonafhankelijk zodat ze eenvoudig in een andere concessie kunnen worden ingezet. Uiteraard zijn de oplaadstations een extra kostenpost. 

24
januari
2018

Komt de IJzeren Rijn weer terug?

 

Uit Meinwegeen Vlaamse studie over de IJzeren Rijn, de goederenspoorlijn tussen Antwerpen en het Ruhrgebied via Weert en Roermond, blijkt dat na een investering van 770 miljoen euro deze goederenroute na lange tijd weer gereden zou kunnen worden, waarbij dan in plaats van het Meinwegtracé de route verlegd kan worden langs Venlo om daarna aan te sluiten op de bestaande spoorlijn via Kaldenkirchen en Viersen.

Daarnaast kost de aanleg van de spoorbocht bij Venlo richting Duitsland 250 miljoen euro. Er zijn nog een aantal  aanpassingen nodig zoals het verdubbelen van een gedeelte van de Maaslijn. Bovendien is er ook in zowel Roermond als het Duitse Viersen een extra stukje spoor nodig (spoorbocht) om zonder te moeten keren langs deze stations te kunnen rijden. In Roermond ten behoeve van een directe doorgaande route tussen Weert en Kaldenkirchen, en in Viersen ten behoeve van een directe doorgaande route tussen Kaldenkirchen en Krefeld, Duisburg en verder.

21
januari
2018

ALV Rover Limburg op 14 april 2018 en presentatie van Arriva over de dienstregeling

Op 1705270114 april vindt weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van Rover-Limburg plaats. Dit jaar is de locatie van de ALV net zoals vorig jaar de Spuiklep te Heerlen. De ALV bestaat zoals gewoonlijk uit een besloten ochtendgedeelte (alleen voor leden van Rover) en een openbaar toegankelijk middaggedeelte. In dit middaggedeelte van de komende ALV zal een vervoerskundige van Arriva een presentatie geven over de dienstregeling.

Arriva heeft in 2016 de Limburgse OV-concessie gewonnen. Op 11 december 2016 is Arriva begonnen met de uitvoering van de dienstregeling. In het begin waren er de nodige problemen met de dienstregeling van trein en bus.

10
januari
2018

NS vervangt Groepsretour door Groepsticket

Vanaf 140516028 januari verandert het Groepsretour in het Groepsticket, waarbij het (oude) Groepsretour nog te bestellen is t/m 14 januari.  Bij dit nieuwe kaartje is samen reizen verplicht en is geldig als een enkele reis. Het voordeel hiervan is dat dit de reizigers flexibiliteit hebben in het plannen van hun reis, reizigers kunnen nu hun terugreis op een andere dag plannen.  

Het spoorbedrijf stopt met het NS Groepsretour omdat er volgens de NS teveel misbruik van werd gemaakt. Het NS Groepsticket is duurder dan het Groepsretour.

29
december
2017

Treindienstregeling 2018 komt slecht op gang

Op 0901051010 december is de treindienstregeling 2018 van start gegaan; een start waarbij door het barre winterweer in het weekend niet volgens het spoorboekje gereden kon worden. Om er toch voor te zorgen dat zoveel mogelijk treinen konden blijven rijden en om daarmee de uitvoering van de dienstregeling betrouwbaarder te maken, werd op zondag en maandag volgens een aangepaste dienstregeling gereden.

Overigens vraagt Rover-Limburg zich af waarom de start van een nieuwe dienstregeling vanaf 2002 naar de tweede zondag van december is verplaatst terwijl vóór 2002 de nieuwe dienstregeling altijd eind mei/begin juni van start ging. Misschien is het toch beter om de nieuwe dienstregeling weer in het voorjaar in te voeren. Vanwege het betere weer in die periode kan men dan de robuustheid van het nieuwe spoorboekje beter beoordelen. Dat zou voor landen die te maken hebben met winterse omstandigheden een betere periode zijn in plaats van begin december. Maar dit is een Europese aangelegenheid waarover de partners van de UIC beslissen.

20
december
2017

Arriva schaft onverwacht 65+ Dal Vrij abonnement af

Arriva LimburgArriva stopt per 1 januari met het 65+ Dal Vrij abonnement voor bus en trein. Omdat Arriva hierover nauwelijks heeft gecommuniceerd, kan het voor veel reizigers een nare verrassing betekenen. Rover adviseert reizigers het abonnement dit jaar nog snel aan te schaffen.

17
december
2017

Belgische stoptrein nekt sneltrein Arriva

Op 1705220310 december is de nieuwe treindienstregeling ingegaan. Vanaf genoemde datum zijn de aankomst- en vertrektijden van de treinen van NS en Arriva significant gewijzigd of krijgen treinen een andere bestemming zoals de IC die uit Heerlen vertrekt. Deze trein rijdt met ingang van de nieuwe dienstregeling niet meer naar Schiphol maar heeft Enkhuizen als eindbestemming. Naast de gewijzigde tijden van stoptreinen op de Heuvellandlijn, de treinverbinding tussen Maastricht en Heerlen, is er nog één verschil ten opzichte van de vorige dienstregeling. Reden tot 9 december j.l. alle stop- sneltreinen vanaf Heerlen nog door naar station Maastricht Randwyck, in de dienstregeling 2018 eindigt in het weekend één sneltrein op het hoofdstation van Maastricht. Het gaat hierbij om de sneltrein die om 16 minuten over het hele uur uit Heerlen vertrekt. Deze trein  rijdt vanaf dit station ook weer terug naar Heerlen en vertrekt bovendien uit Maastricht drie minuten eerder ten opzichte van de doordeweekse sneltreinen.

 

24
november
2017

Goedkoop reizen in de weekenden van december naar Maastricht

December15122307 is de maand van de gezelligheid, maar ook de maand van de kerstaankopen en het bezoeken van diverse activiteiten in de provincie.  Zo zullen vele mensen ook dit jaar weer een bezoek gaan brengen aan Maastricht.

Om er toch voor te zorgen dat de Limburgse provinciehoofdstad goed bereikbaar blijft in de laatste maand van het jaar kunnen mensen uit bijvoorbeeld Kerkrade, Heerlen en Sittard in de weekenden van december zéér goedkoop naar Maastricht reizen en wel middels het bekende Maastricht Bereikbaar € 2,00 actieticket. Dit vervoerbewijs (een dagretour), welke alleen als E-ticket wordt verkocht, is geldig in de stoptreinen van Arriva tussen Kerkrade en Maastricht, Sittard en Maastricht en op buslijn 350 van Vaals naar Maastricht. Bovendien mag één volwassene met eerder vermeld actiekaartje op buslijn 350 maximaal twee kinderen van 4 t/m 11 jaar laten meereizen.

01
november
2017

Test met OV-chipkaart die in Duitsland en Nederland gebruikt kan worden

Reizen met het openbaar vervoer over de grens kan inglogo etcijn door bijvoorbeeld verschillende vervoersbewijzen. Als onderdeel van het Europees onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma Horizon 2020 van de European TravelIers Club (ETC) is een project gestart voor het interoperabel gebruik van OV-chipkaarten in Duitsland en in Nederland. Dit project vindt plaats in Aken alsmede op de Arriva-lijnen 44 en 350.

21
oktober
2017

Regeerakkoord 2017: treinverbinding Hamont-Weert

In tweedekameraansluiting op de Belgische investering in de lijn Antwerpen-Hamont wordt het aansluitende traject Hamont-Weert, met cofinanciering van regionale overheden, gereactiveerd voor personentreinen. Er wordt ook gekeken hoe de verbinding vanuit Eindhoven naar Duitsland kan worden verbeterd.

De BTW op het trein- en buskaartje gaat van 6 naar 9 procent. Een OV-reis wordt dus duurder en daar staat geen compensatie tegenover. Sterker nog, de koffie en het croissantje voor onderweg krijgen te maken met dezelfde prijsverhoging.  Duurzaam vervoer is noodzakelijk voor het milieu en om Nederland bereikbaar te houden. Rover vindt deze prijsverhoging in het OV dan ook zeer onverstandig. In Limburg speelt ook nog mee dat bij de bus de tarieven 3 tot 4 procent omhoog gaan. Dit betekent dus een prijsverhoging van het busvervoer in Limburg van 6 tot 7 procent.

15
oktober
2017

Internationale treintickets bij Arriva

Het14072221 is alweer een hele tijd geleden dat men voor de koop van een internationaal treinticket terecht kon bij de loketten van NS International. Deze loketten trof men o.a. aan op de stations van Heerlen en Maastricht en sloten eind jaren negentig definitief hun deuren.

Wilde men daarna een kaartje kopen om met de trein naar bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk, België of Frankrijk te reizen, dan kon men terecht op de site van NS International, bij een aantal reisbureaus, de loketten van de Deutsche Bahn op het station Aachen Hbf of bij de Treinreiswinkel in Leiden en Amsterdam.

08
oktober
2017

Symposium Busgrens of Grensbus op 28 oktober in Breda

De 17090831Nederlandse en Vlaamse reizigersverenigingen Rover en TreinTramBus organiseren op 28 oktober onder de titel Busgrens of Grensbus? een symposium over het grensoverschrijdende busvervoer over kortere afstanden. We zijn te gast bij de gemeente Breda.

Onder leiding van Peter Meukens  zullen we samen met vertegenwoordigers van de vervoerbedrijven De Lijn en Arriva en met politici uit Vlaanderen en de Nederlandse grensprovincies ingaan op de problemen en op de (on)mogelijke oplossingen.

Het belooft een interessante middag te worden, waarbij het nu eens niet gaat over reizigersstromen in treinen tussen internationale metropolen. Wel over de kansen die het regionale openbaar vervoer óók over de landsgrens heen biedt om de regio’s aan weerszijden van de grens  bereikbaar te houden, bijvoorbeeld over nut en noodzaak van bussen uit Maaseik naar Sittard of Weert.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>