• Home
  • Nieuws afdeling Limburg

Rover-Limburg

04
december
2015

Nieuwe treindienstregeling gaat in per 13 december

Met ingang van 13 december 2015 Afd Limburg 1geldt de dienstregeling 2016 van de NS alsmede andere treinvervoerders. Voor treinreizigers binnen Limburg en van/naar Limburg zijn de belangrijkste wijzingen als volgt: De Euregiobahn Heerlen-Aachen Hbf zal in de dienstregeling 2016 alleen van/naar Herzogenrath rijden alwaar reizigers van en naar Aken dienen over te stappen. Deze trein zal tevens niet meer stoppen in Heerlen-De Kissel. Ook zijn de vertrek- en aankomsttijden op de verbinding Heerlen-Herzogenrath en v.v. aanzienlijk gewijzigd, om in Herzogenrath goede aansluitingen te kunnen bieden.

01
december
2015

Intercitybus in Nederland als opvolger van de interliner?

Reizen per lange-afstandsbus04091701 wordt de laatste jaren een steeds groter succes in Europa, aangezien de markt voor lange-afstandsbussen de laatste jaren ook in Frankrijk en Duitsland is geliberaliseerd, naar het voorbeeld van de veel eerder geliberaliseerde busmarkten in Groot-Brittannië, Italië en Spanje. Net als in de andere genoemde landen mogen in Frankrijk intercitybussen nu ook de binnenlandse markt gaan bedienen. De voorwaarde alleen is dat de halteplaatsen in Frankrijk verder dan 100 kilometer van elkaar liggen.

01
december
2015

Grote wijziging tariefsysteem De Lijn

Sinds 1 februari 2015 geldt er een nieuw06080905 tariefsysteem bij de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn welke het openbaar vervoer (behalve de NMBS-treindiensten)  in heel Vlaanderen uitvoert, waaronder ook vier buslijnen van en naar Maastricht. Het systeem van korte afstandstarief (1 of 2 zones) en lange afstandstarief (3 of meer zones) werd afgeschaft en in plaats daarvan geldt er voortaan een nieuw uurtariefsysteem waarbij een uur gereisd kan worden ongeacht de afstand. Tijdens dit uur kan meermaals worden overgestapt.

01
december
2015

Grensoverschrijdende bussen naar België moeten meer bekend worden in Nederland

Bij reizigers die met het openbaar 14060320vervoer naar België willen gaan is vooral de treinverbinding tussen Maastricht en Luik bekend. Naast deze treinverbinding zijn er ook meerdere (goedkope) grensoverschrijdende busverbindingen waar met name Belgische reizigers gebruik van m aken.Het aanbod aan busverbindingen naar België zou ook wat meer bekend moeten worden bij Nederlandse reizigers. Vanuit Maastricht zijn er (naast Veolia-lijn 34 naar Kanne) maar liefst vier buslijnen  van De Lijn naar Belgisch Limburg (lijnen 20a, 45, 62 en 63) alsmede een een buslijn van de TEC naar Luik (lijn 78). Lanaken en ook Hasselt zijn vanuit Maastricht zelfs met twee buslijnen bereikbaar (lijnen 45 en 63 respectievelijk 20a en 45).

30
november
2015

Intentieovereenkomst voor onderzoek naar een betere treinverbinding Maastricht-Luik

Op 16 maart 2015 is er in14060638 Eijsden een bijeenkomst geweest over de verbetering van grensoverschrijdend openbaar vervoer in de Euregio en de plannen met betrekking tot een aantal grensoverschrijdende spoorverbindingen (Maastricht-Luik, Eindhoven-Venlo-Düsseldorf, Eindhoven-Heerlen-Aken, Weert-Hamont-Antwerpen). Volgens gedeputeerde Patrick van der Broeck van de Provincie Limburg geldt dat “goede grensoverschrijdende spoorverbindingen belangrijk zijn voor een excellent leef- en vestigingsklimaat.

 

30
november
2015

Belgische variant van OV-chipkaart wordt geleidelijk ingevoerd

In België wordt 88D9339 tcm3-4785 in deze tijd ook overgegaan op de OV-chipkaart (MOBIB-kaart) voor al het openbaar vervoer, alhoewel de invoering ervan geleidelijk verloopt. Bij de NMBS kunnen vooralsnog alleen abonnementhouders de MOBIB-kaart voor treintrajecten gebruiken, alle overige NMBS-reizigers zullen voorlopig nog papieren vervoerbewijzen gebruiken.

30
november
2015

Definitief besluit tot electrificatie en verbetering van de Maaslijn

De spoorverbindingtussen Roermond, V08030604enlo en Nijmegen (Maaslijn) vormt de ruggengraat van het openbaar vervoer in Noord-Limburg en is tevens een belangrijke verbinding tussen Limburg en Gelderland. In de huidige situatie is deze spoorlijn voor het grootste gedeelte echter enkelsporig en ongeëlectrificeerd. Hierdoor kunnen er alleen dieseltreinen rijden die duurder zijn in de exploitatie en bovendien zijn er langere reistijden dan bij inzet van elektrische treinen. Sinds Veolia de Maaslijn in 2006 van de NS overnam is het aantal reizigers met maar liefst 40% toegenomen, mede gezien de betere afstemming van busdienstregelingen op de treindienstregeling. Tijdens de spits is het dan ook zeer druk op deze lijn. Het belang van de Maaslijn staat tot nu toe in schril contrast met de huidige staat van de infrastructuur.  

30
november
2015

Euregionale conferentie over mobiliteit en infrastructuur

Op14060307 vrijdag 12 juni 2015 werd in Hasselt de vierde conferentie gehouden over de toekomst van de Euregio Maas-Rijn (EMR), en de eerste conferentie die volledig in het teken stond van mobiliteit en infrastructuur, genaamd “De EMR op het goede spoor?” De nadruk tijdens de conferentie lag op de spoorverbindingen in de Euregio. Namens Rover Limburg hebben de bestuursleden Kees Braam, Willy Seetz en Edward Szeinfeld deze conferentie bijgewoond.  

24
november
2015

Buitendienststellingen en verwijderen wissels kan wat minder

12120606Sinds de verantwoordelijkheid voor het beheer en de vernieuwing en onderhoud van de Nederlandse spoorinfrastructuur en stations berust bij ProRail, als een zelfstandig bedrijf los van de NS,  is het aantal buitendienststellingen drastisch toegenomen. Vroeger werd bij het “ongedeelde” NS vooral   ’s nachts gewerkt en kon men overdag bijvoorbeeld op 1 spoor langs de werkzaamheden doorrijden. In België is dit vaak nog steeds het geval en ondervinden de reizigers niet zoveel hinder door werkzaamheden als in Nederland.                                                                                                                                                                  

24
november
2015

Station Herzogenrath………eindpunt van deze trein

Limburg4Dit omroepbericht zult u vanaf 13 december 2015 in de trein van Heerlen naar Herzogenrath te horen krijgen. De reden voor deze aankondiging is dat de trein uit Heerlen vanaf zojuist genoemde datum niet meer zal doorrijden naar Aachen , Stolberg en Düren. Met de overstap in Herzogenrath vanaf medio december 2015 komt na 23 jaar een einde aan de rechtstreekse treinverbinding tussen Heerlen en Aachen Hbf.

 

18
oktober
2015

Duurdere omweg met andere vervoerder bij werkzaamheden aan het spoor

Afd Limburg 1Bij geplande werkzaamheden aan het spoor maar ook bij een verstoring van de treindienst, waarbij een bepaald spoortraject wordt afgesloten en treinvervangende bussen worden ingezet, ontstaat er voor de reizigers vaak een situatie dat er een keuze gemaakt moet worden tussen het reizen per treinvervangende bus of het omreizen per trein. Indien een omweg met de trein alleen dezelfde vervoerder betreft is er geen probleem wat kosten betreft, aangezien er in deze situatie dan niet extra hoeft te worden in- en uitgecheckt. 

 

24
september
2015

Minder geld voor regionaal spoor door tekorten bij ProRail?

Limburg3Bij ProRail zal volgens de berichten voor de jaren 2018-2028 een tekort van honderden miljoenen euro’s ontstaan. Om deze gaten in de begroting op te vangen komt onderzoeksbureau PwC met een aantal adviezen om dit probleem op te lossen. Eén advies is het verlagen van de onderhoudsnormen, waardoor je meer storingen en spoedreparaties tijdens de dienstregelingen kunt verwachten, hier is Rover kritisch over.

22
september
2015

Welkom op de vernieuwde website van Rover-Limburg

Afd Limburg 1De website van de zuidelijkste afdeling van Rover heeft een metamorfose ondergaan. Uiteraard blijven wij u via de vernieuwde site informeren over allerlei OV- wetenswaardigheden. Nieuw is echter dat u nu ook kunt reageren op onze artikelen en eevoudig toegang heeft tot de landelijke Rover-website. 

21
september
2015

Verbetering spoorverbinding Heerlen - Aken

Limburg4Op 14 april 2014 gaf staatsecretaris Wilma Mansveld het startsein voor de elektrificatie van het spoortraject Landgraaf – Herzogenrath. Het uiteindelijke doel van de elektrificatie betreft betere verbindingen met Aken via Heerlen, waaronder een intercity/sneltrein tussen Maastricht en Aken en mogelijk ook een intercity tussen Eindhoven en Aken.

19
september
2015

België wil station Maastricht als eindpunt van de tramlijn

Limburg Tim BoricIn een interview met Vlaams minister-president Geert Bourgeois in het Belang van Limburg komt naar voren dat de eindhalte station Maastricht een harde eis is voor het realiseren van de sneltramlijn Hasselt-Maastricht.  

<<  2 3 4 5 6 [78  >>