27
februari
2019

Het Toekomstbeeld OV 2040 en de gevolgen voor onder andere Limburg

EenStation Amsterdam paar weken geleden publiceerde het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat het Toekomstbeeld OV 2040. Een van de punten hierin is dat tussen Amsterdam, Zwolle, Arnhem, Nijmegen, Eindhoven, Breda, Rotterdam en Den Haag worden opgenomen in een ringlijn, waarbij Utrecht met al deze steden verbonden wordt. Op deze trajecten gaat iedere tien minuten een trein rijden. Dit wordt aangevuld met snelle verbindingen naar steden buiten de ringlijn, zoals Maastricht, Vlissingen, Hengelo, Leeuwarden en Groningen. Reizigers moeten daarnaast makkelijk kunnen overstappen van de trein op metro, tram, bus of deelfiets.

In het toekomstbeeld staat dat er een reizigersgroei wordt verwacht van 30 tot 40 procent. Om deze groei te faciliteren zullen de nodige infrastructurele aanpassingen moeten worden gerealiseerd. Hoe dit gefinancierd moet worden is nog onduidelijk omdat er tot 2030 geen extra geld voor beschikbaar is. De Provincie Brabant vraagt 1,5 miljard voor de financiering van deze OV-plannen. Om de plannen te kunnen realiseren is ook de invoering van ERTMS noodzakelijk.

In het toekomstbeeld is ook het nodige opgenomen om naar de omringende landen te kunnen reizen per trein, dit mede om de inzet van vliegverkeer over de kortere afstanden zoveel mogelijk te laten overnemen door de trein.

De belangrijke vraag is wat er gebeurt met de IC-verbindingen met de grote steden buiten de Randstad. Als men van bijvoorbeeld van Leeuwarden of Groningen naar Rotterdam wil reizen of van Zuid-Limburg naar Amsterdam Centraal dan is er de vraag of de rechtstreekse verbindingen blijven gehandhaafd. Gelukkig moet dit onderdeel van de plannen dit nog nader uitgewerkt worden. Het moge duidelijk zijn dat meer overstappen uit de regio richting Randstad niet gewenst is en de voorkeur van Rover-Limburg uiteraard uitgaat naar het behouden van de rechtstreekse intercity-verbindingen.

Een andere vraag is natuurlijk of de treinfrequentie vanuit de regio naar de Randstad ook verhoogd worden. Hiernaast zijn wij er een voorstander van dat meer regio’s een betere verbinding met Schiphol krijgen omdat het lastig is voor luchtreizigers met bagage om over te stappen. De afgelopen jaren zijn de rechtstreekse verbindingen uit Zeeland en Zuid-Limburg met Schiphol uit dienstregeling verdwenen.

In het klimaatakkoord geeft het bedrijfsleven aan voor 2030 per jaar 8 miljard autokilometers te willen verminderen. Maar hiertegenover staat wel dat door de bouw van honderdduizenden extra woningen vóór 2030 er wel meer mobiliteit zal gaan optreden. En ook de groei van autoluwe zones in de steden in de komende jaren vraagt om andere manieren van reizen.

Categories: Rover-Limburg

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast U kunt hieronder inloggen