24
september
2015

Minder geld voor regionaal spoor door tekorten bij ProRail?

Limburg3Bij ProRail zal volgens de berichten voor de jaren 2018-2028 een tekort van honderden miljoenen euro’s ontstaan. Om deze gaten in de begroting op te vangen komt onderzoeksbureau PwC met een aantal adviezen om dit probleem op te lossen. Eén advies is het verlagen van de onderhoudsnormen, waardoor je meer storingen en spoedreparaties tijdens de dienstregelingen kunt verwachten, hier is Rover kritisch over.

Het onderhoud van bepaalde regionale spoorlijnen kan worden gedecentraliseerd. Hierdoor kunnen mogelijk kosten worden bespaard omdat door het gebruik van lichtere treinen op de regionale spoorlijnen de onderhoudskosten lager zijn. Er moet dan duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor de onderhoudskosten

Daarnaast kan ook worden afgezien van verbeteringen van regionale spoortrajecten zoals spoorverdubbeling en elektrificatie en kan er ook onderhoud overdag worden verricht wat kostenbesparend is ten opzichte van het werk in de nachtelijke uren. Deze buitendienststellingen zijn echter reizigersonvriendelijk omdat de reiziger dan met vervangend busvervoer moet reizen en daardoor langer onderweg is.

Er bestaat ook de mogelijkheid om het goederenvervoer op bepaalde tracés te verbieden zodat er minder slijtage optreedt. Een andere optie om de uitgaven voor spoorbeheerder Prorail beheersbaar te houden is een verhoging van de infraheffing; dat zijn dus de kosten die vervoerders moeten betalen voor het gebruik van het spoor. Deze wijze van kostenbesparing zal voor de treinreiziger helaas leiden tot een extra prijsverhoging.

In Limburg zijn over de financiering van de elektrificatie van de Maaslijn en het traject Landgraaf en Herzogenrath al afspraken gemaakt met het Ministerie van I&M. Jammer genoeg is dat nog niet geregeld voor de spoorverdubbeling tussen Heerlen en Landgraaf.

Uit het nog te voeren debat in de Tweede Kamer over de begroting van het Ministerie I&M moet duidelijk worden hoe groot de problemen bij ProRail zijn en hoe dit opgelost moet worden. Reizigersvereniging Rover vindt dat eventuele bezuinigingen niet alleen afgewenteld mogen worden op de regionale reiziger. (KB)

Categories: Rover-Limburg

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast U kunt hieronder inloggen