14
maart
2019

Statenverkiezingen en het Openbaar Vervoer

Eindstation Heerlen2 vorig jaar heeft Rover afdeling Limburg de politieke partijen die deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezing in Limburg geïnformeerd wat de wensen zijn van deze reizigersorganisatie.

Naar aanleiding hiervan heeft Rover-Limburg onlangs de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen beoordeeld en vergeleken met onze wensen. Hierbij blijkt dat de ideeën van de SP op het terrein van het openbaar vervoer in de provincie het meest overeenkomen met die van Rover-Limburg. Het volledige overzicht van de vergelijking treft u hieronder aan.

 1. SP
 2. PvdA
 3. PVV
 4. D66
 5. ChristenUnie
 6. GROENLINKS
 7. Partij voor de Dieren
 8. CDA
 9. VVD
 10. Forum voor Democrate
 11. 50PLUS
 12. LOKAAL-LIMBURG

Van één politieke partij konden we geen verkiezingsprogramma vinden. Rover vindt dat haar wensen maar beperkt zijn overgenomen in de verkiezingsprogramma's. Verder hebben we de indruk dat bij een aantal partijen de landelijke visie over het ov het uitgangspunt is geweest en waarbij de regionale invulling beperkt is gebleven.

De onderwerpen die het meest meegenomen zijn in de programma's zijn de problemen met de Maaslijn en de wens voor meer en betere internationale treinverbindingen. Een punt dat verder bijna bij alle partijen ontbreekt is het verstrekken van goedkopere OV-abonnementen aan bepaalde doelgroepen zoals mensen met een laag inkomen en pensioengerechtigden. Het andere issue dat we te weinig in de partijprogramma’s tegenkomen is het prijsniveau van het buskaartje. Limburg heeft het op één na  duurste buskaartje van Nederland. De buskilometerprijs bij Arriva bedraagt 18,1 eurocent; dat is slechts 0,9 eurocent onder het bedrag dat de Belastingdienst hanteert als reiskostenvergoeding. En zoals bekend komt bovenop het totaalbedrag over het aantal afgelegde kilometers nog eens het opstaptarief van 96 eurocent. Een eenvoudig rekensommetje leert dat werkgevers dan meestal goedkoper uit zijn als er een auto(onkosten)reisvergoeding aan de werknemer wordt uitbetaald.

Categories: Rover-Limburg

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast U kunt hieronder inloggen