20
september
2018

Fietsenstalling Lammenschans

Aan de Gemeenteraad van Leiden

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

                                                                                                                              Leiden, 20 september 2018

Geachte Raad,  Geacht College,  

Noodkreet over fietsenstalling LammenschansLammenschns

De reizigersvereniging Rover maakt zich grote zorgen over de fiets-bereikbaarheid van station Leiden Lammenschans. Leiden Lammenschans is voor bijna de helft van Leiden het dichtstbijzijnde Intercity-station en daarnaast ook voor bewoners van Zoeterwoude en Leiderdorp de beste verbinding naar een groot deel van het land. Het station is per auto goed bereikbaar maar het veilig stallen van een fiets is vrijwel onmogelijk geworden. De bewaakte fietsenstalling is onlangs gesloten zonder dat er op korte termijn een alternatief beschikbaar is. Fietsenrekken vertonen een gestage verloedering doordat mechanica niet wordt onderhouden, wat leidt tot onderbenutting van de bovenrekken

Een groot aantal bovenrekken is niet meer zonder kans op rugklachten te gebruiken.

Een overvol en chaotisch stationsplein

Op een gewone werkdag (dinsdag 18 september om 09.30uur) staan er in totaal bijna 1.000 fietsen rond het gehele station waarvan 1/3 noodgedwongen buiten de fietsrekken staat. 300 fietsen staan naast de fietsenstalling verspreid over het gehele stationsplein op looppaden, tegen muurtjes, tegen bomen en lantaarnpalen. Bij de eerstvolgende storm vallen fietsen over elkaar met veel schade en chaos tot gevolg. Van het regelmatig ruimen van weesfietsen lijkt geen sprake. Op de genoemde werkdag stonden er tenminste 50 onbruikbare fietsen met lege banden, zonder ketting, zonder zadel, etc.  Het fietsenplein voor het station is kortom één grote chaos met als gevolg dat het zeer onaantrekkelijk is geworden om de fiets met de treinreis te combineren.

Wachten op een nieuw plan?

Bekend is dat er plannen zijn om een geheel nieuwe fietsenstalling te realiseren bij het station Lammenschans. Het overleg tussen gemeente, NS en Pro Rail is echter pas in een beginstadium en het zal zeker nog anderhalf tot twee jaar duren voordat een nieuwe fietsenstalling gereed kan zijn. Wachten en niets doen in de huidige situatie is dan ook geen optie. Zelfs als er gedurende een hele week geen treinen rijden vanwege werkzaamheden ( 11 -17 augustus jl) staan er nog steeds honderden fietsen geparkeerd. Ook ’s avonds ( dinsdag 18 september 20.30uur) staan er nog steeds 650 fietsen rond het station. Jaarlijkse groeit het aantal reizigers met ruim 5%, de chaotische situatie zal zonder een adequaat antwoord daardoor nog verder toenemen.  

Wat vraagt Rover?

Een goede en veilige fietsenstalling is een essentiële voorwaarde voor het versterken van een duurzame mobiliteit van deur tot deur. Het ontbreken daarvan leidt tot het kiezen voor het gebruik van de auto in plaats van de trein. Het intercitystation Lammenschans vergt dan ook op korte termijn een flinke opknapbeurt en een flinke uitbreiding van het aantal fietsenklemmen. Voorts kan de bewaakte fietsenstalling worden heropend totdat er een compleet vernieuwd stationsplein beschikbaar is. In combinatie met het verwijderen van weesfietsen, het herstellen van kapotte fietsklemmen, het schoon vegen van al het aangekoekte bladerdek is een uitbreiding met minimaal 300 klemmen noodzakelijk. Rover wil tenslotte betrokken zijn bij de herontwikkeling van het stationsgebied Lammenschans.

Vanwege de urgentie van de situatie vragen we u met klem om op korte termijn de eerste stappen te nemen om de bestaande chaos te bestrijden en het station weer fiets-bereikbaar te maken.

Met vriendelijke groet,

Rover afdeling Holland Rijnland 

Frits van Oosten, secretaris Rover Holland Rijnland

Utrechtse Jaagpad 3,

2313 KW Leiden.

       

Categories: Rover-Holland Rijnland

Reacties (1)

 • Joke Noort

  Joke Noort

  14 maart 2019 op 19:44 |
  Hallo,
  gisteren, tijdens de bijeenkomst in de Hooglandse kerk, sprak ik Frits van Oosten over Station Lammenschans en omgeving. Ik wil graag opnieuw met hem in contact treden, zoals we afspraken, helaas zonder contactgegevens uit te wisselen. Is daar een mouw aan te passen via dit medium?

  antwoord

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast U kunt hieronder inloggen