Skip to main content

Themasessie over het OV en de provinciale statenverkiezingen 2023

Aanstaande zaterdagmiddag 21 mei organiseert reizigersvereniging Rover een middag over de provinciale statenverkiezingen in 2023. Met sprekers vanuit het OV, de provinciale politiek en belangenorganisaties wordt besproken wat voor de reiziger belangrijk is en wat dat betekent voor de verkiezingen. Het programma start 12.30 en is zowel fysiek als digitaal te volgen. Iedereen is welkom, live in de Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht of online via www.rover.nl/alv. Aanmelden is niet nodig.

Als eerste spreekt Wilko Mol, de CEO van OV-Bedrijf EBS. EBS verzorgt het busvervoer ten noorden van Amsterdam, rond Den Haag en Delft en vanaf december ook in Overijssel en op de Veluwe. Mol is sinds dit jaar directeur van EBS en barst van de ambities voor zijn bedrijf. Maar, hoe profiteert de reiziger daarvan en wat verwacht hij van de verkiezingen?

Vervolgens volgt een panelgesprek met Freek Rebel, Statenlid voor de ChristenUnie in Gelderland en een D66-statenlid uit Noord-Holland. in dat panelgesprek proberen we samen met het publiek scherp te krijgen wat er na de verkiezingen moet veranderen om het OV beter te maken voor de reizigers. 

Als laatste komt Wim Bot aan de beurt. Hij is lobbyist bij de Fietsersbond en hij licht toe welke acties de Fietsersbond gaat voeren en hoe de Fietsersbond de fiets nog meer op de agenda probeert te zetten. Onder leiding van Frank Visser, beleidsmedewerker van Rover, gaan we vervolgens acties voor Rover benoemen.