Skip to main content

Grijp kans duurzaam OV en zet onderhoud door

Reizigersvereniging Rover maakt zich zorgen over het grote aantal spoorprojecten dat mogelijk vertraagd is door de stikstofcrisis en de problematiek rond PFAS. De minister van Infrastructuur en Waterstaat liet deze week aan de Tweede Kamer weten dat vertraging voor spoorprojecten op de loer ligt.

Rover heeft daarom een brief gestuurd naar de minister. “Wij vragen de minister om júist de spoorprojecten vlot te trekken, omdat het spoor bijdraagt aan reductie van de uitstoot van stikstof en CO2 en daarmee een duurzame manier van reizen is. Ook willen we duidelijkheid per project. Die duidelijkheid is er wel voor veel wegprojecten maar niet voor het spoor”, aldus directeur Freek Bos.

Het kabinet heeft 7 snelwegprojecten aangewezen die alsnog gerealiseerd kunnen worden door de aangekondigde verlaging van de maximum snelheid. Op lange termijn leidt dit juist tot meer stikstofuitstoot omdat verbreding van snelwegen het autoverkeer bevordert. Freek Bos: “Meer openbaar vervoer is een structurele oplossing voor de te hoge uitstoot van stikstof en CO2. Het is mogelijk een win-winsituatie te creëren door projecten die duurzaam reizen mogelijk maken te prioriteren”.

Verontrustend is dat naast stikstof ook de problematiek rond PFAS grote gevolgen blijkt te hebben voor het spoor. Niet alleen voor aanleg projecten zoals spooruitbreiding rond Amsterdam, maar vooral ook voor onderhoud. Dit komt omdat oude spoorballast niet kan worden afgevoerd zonder PFAS onderzoek. Er is alleen nog maar een tijdelijke oplossing tot 1 december 2019. Rover vraagt van de minister de garantie dat alle geplande projecten en beheer- en onderhoudswerkzaamheden door kunnen gaan. Het annuleren van werkzaamheden per 1 december kan leiden tot forse vertraging bij een groot aantal projecten en een kwaliteitsachteruitgang van het spoorvervoer. Zo kan het risico op storingen toenemen als er geen oplossing komt. Freek Bos “Wij vragen de minister om reizigers die momenteel al duurzaam reizen niet in de kou te laten staan”.

Daarnaast heeft Rover in een memo aan de Tweede Kamer gevraagd om maandag in het debat om het MIRT meer middelen beschikbaar te stellen voor duurzaam openbaar vervoer. Een verplaatsing van ritten naar duurzaam vervoer, de zogenaamde modal shift, is nodig. In de memo doet Rover een aantal concrete voorstellen hoe de groei de komende jaren gefaciliteerd kan worden.

Infrastructuur, Duurzaamheid, Politiek en lobby