Skip to main content

Blog: klimaatakkoord en openbaar vervoer

Dit kabinet lijkt serieus werk te maken van het klimaatakkoord van Parijs. Onder leiding van oud-minister Ed Nijpels zijn er verschillende tafels ingericht, waaronder een mobiliteitstafel. Mobiliteit is een grote veroorzaker van CO2-uitstoot en van fijnstof. Daarnaast veroorzaakt mobiliteit lawaai en in de grote steden opstoppingen en files. Genoeg redenen om er iets aan te doen. In de afgelopen maanden is een aantal zaken duidelijk geworden:

  • Dieselauto’s zijn vies en blijven vies;
  • De hinder van vliegtuigen loopt bij ongewijzigd beleid volledig uit de hand;
  • De files nemen toe en meer asfalt helpt niet;
  • In de Randstad zullen veel huizen gebouwd gaan worden en dat leidt tot nog meer mobiliteit.

Het meest effectieve middel om de uitstoot van CO2 en van fijnstof tegen te gaan, alsmede om de opstoppingen in de steden te vermijden, is een verschuiving van autogebruik naar OV en fiets. Alle gedeputeerden van dichtbevolkte provincies en wethouders van grote steden ongeacht hun politieke kleur zeggen hetzelfde.

In Zwitserland wordt in verhouding tweemaal zoveel gebruik gemaakt van het OV dan in Nederland. Het kan dus wel. In Zwitserland investeren de federale overheid, de kantons en de gemeenten samen in OV en fietsvoorzieningen.

In Nederland vluchten “deskundigen” weg in bespiegelingen over zelfrijdende elektrische auto’s, die alle problemen op zullen lossen. De zelfrijdende auto is er op zijn vroegst over vijftien jaar en de elektriciteit voor auto’s wordt in Nederland vuil opgewekt. Elektrische auto’s veroorzaken ook files en parkeerproblemen. Het elektriciteitsgebruik per reiziger is per tram, metro of trein vele malen minder dan in elektrische auto's. De elektrische auto is een leuk speeltje voor een welvarende burger die het goed bedoelt met het milieu, maar lost maatschappelijk niets op. Armen kunnen een elektrische auto niet betalen.

Dit is allemaal geen nieuws en politici weten het eigenlijk ook. Maar toch is er geen 100 miljoen voor één extra perronspoor in Amsterdam Centraal beschikbaar en is er na 2020 geen geld meer voor fietsenstallingen bij stations. Hoe komt dat?

Wiebes stopt de Groningse gaswinning om Groningen leefbaar te houden. Wat gaan politici doen om heel Nederland leefbaar en schoon te houden?

Arriën Kruyt
Voorzitter Rover

Duurzaamheid, Blog, Politiek en lobby