Skip to main content

IC Direct voorlopig niet duurder

Op verzoek van Rover verhoogt NS voorlopig niet de tarieven van de toeslagkaartjes voor de Intercity Direct. De vervoerder gaat eerst maatregelen nemen om de kwaliteit van de treindienst te verbeteren.

Eind oktober maakte NS bekend de toeslagkaartjes voor de IC Direct 20 cent duurder te maken. Ook de tarieven van abonnementen zouden met 10% stijgen. De plannen konden op forse kritiek van Rover rekenen, omdat de IC Direct nog altijd met veel vertraging en hoge uitval kampt. Rover vroeg NS de kwaliteit van geleverde diensten te laten meewegen in het prijsbeleid.

NS heeft nu gehoor gegeven aan het verzoek van Rover. Ten minste de komende zes maanden zullen de toeslagkaartjes niet duurder worden. In de tussentijd neemt NS maatregelen om de betrouwbaarheid van het materieel te vergroten.  Om het capaciteitsprobleem in de spits op te lossen blijft NS korting geven tijdens de daluren. Een maatregel die Rover van harte steunt.

Rover is blij dat NS de prijsverhoging van de toeslagkaartjes niet heeft doorgezet: “hiermee erkent NS de problemen die veel reizigers op dit traject meemaken. We hopen uiteraard dat de prestaties van de IC Direct snel op orde komen”, stelt Rover-directeur Freek Bos. Rover blijft NS vragen om alles uit de kast te halen om de reiziger snel en betrouwbaar over de HSL te vervoeren.

HSL, Tarieven, Dienstuitvoering