Skip to main content

Rover bezorgd om OV in concessie IJssel-Vecht

Het OV- aanbod  in regio IJssel-Vecht moet in december doorgaan zoals gepland, ook als dit betekent dat Keolis moet blijven rijden. Dit stelt Rover in een brief aan de gedeputeerden van provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel.

De nieuwe concessie IJssel-Vecht zou vanaf december door Keolis worden gereden. Na gebleken onregelmatigheden met de aanbesteding hebben provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel besloten de concessie in te trekken. Rover maakt zich grote zorgen om de gevolgen hiervan voor de reiziger.

“Wij keuren de handelswijze van Keolis absoluut niet goed”, stelt Rover-directeur Freek Bos, “maar realistisch gezien is het niet haalbaar over 4 maanden een nieuwe concessie te starten. Rover vreest dat de reiziger de dupe is. Vooral dunbezette buslijnen en scholierenbuslijnen lopen het risico niet tijdig vervangen te kunnen worden.

Rover vraagt de provincies om het belang van de reiziger zwaarder te laten wegen dan de principiële straf van Keolis. Het geplande OV-aanbod zou per december gewoon van start moeten gaan, voor de reiziger is het niet van belang of dit door Keolis of een andere vervoerder wordt gereden. Aan Keolis zou volgens Rover ook een alternatieve straf opgelegd kunnen worden, zoals het betalen van een boete die de reiziger ten goede komt.

Flevoland, Gelderland, West-Overijssel, Lokaal