Skip to main content

“Actieplan nodig voor doorstroming Amsterdamse tram en bus”

De doorstroming van bussen en trams in Amsterdam kan een stuk beter, stelt Rover-Amsterdam. De Rover-afdeling vraagt om nieuw beleid in een notitie, die maandag 7 september 2020 aan wethouder Sharon Dijksma is aangeboden.

Om van de autoluwe stad een succes te maken, is snel en aantrekkelijk openbaar vervoer nodig, dat de reiziger brengt waar die moet zijn. Maar door in te zetten op het opheffen van haltes  of van vrije trambanen maakt de gemeente de verkeerde keuze, stelt Rover. De rijtijden van tram en bus zijn de afgelopen jaren niet sneller geworden, wel hebben langere loopafstanden naar de halte een aantal reizigers verjaagd. Dat moet anders, stelt Rover-Amsterdam.

Het recente voorstel van B&W Amsterdam over de herinrichting van de Kinkerstraat toont aan dat een actieplan hard nodig is. In dit voorstel verdwijnt de halte bij de Ten Katemarkt en de Hallen en moet de tram langzaam achter een rij auto’s gaan rijden. Dit kan anders, stelt Rover-Amsterdam. Rover ziet op tal van trajecten mogelijkheden om de doorstroming te verbeteren. Bijvoorbeeld door het uitbreiden van vrije tram- en busbanen, voorrang bij verkeerslichten, kortere  halteringstijden door betere inrichting van de halte en gebruik van meerdere tramdeuren bij het instappen.

“In de autoluwe stad moet het openbaar vervoer nog meer dan voorheen een aantrekkelijk alternatief zijn voor het gebruik van de auto, een vlotte doorstroming van tram en bus is daarvoor essentieel” stelt Marinus de Jong, voorzitter van Rover-Amsterdam. De Rover-afdeling wil een verandering in het beleid van de gemeente en de vervoerregio zien. In de notitie ‘Vooruitgang gewenst’ dringt Rover aan op een actieplan om de doorstroming te bevorderen.

Amsterdam, Lokaal