Skip to main content

Rover-Amsterdam wil goede tramhaltes bij de Dam

Zie af van het plan een belangrijke tramhalte achter Paleis op de Dam te verplaatsen. Dat adviseren Rover Amsterdam en Stadsvervoerbelang in een brief aan de gemeente en de Vervoerregio Amsterdam. De organisaties maken zich zorgen om de bereikbaarheid van één van de drukstbezochte plekken van de stad.

De gemeente wil de halte een eind van de Dam verplaatsen om deze te vervangen voor een bredere en langere halte, wat op de huidige locatie volgens de gemeente niet mogelijk zou zijn. De grotere halte zou toegankelijker zijn voor mensen die slecht ter been zijn. Rover-Amsterdam vindt de toegankelijkheid van haltes erg belangrijk, maar ziet dit plan het doel voorbij schieten.

Door de verplaatsing van deze halte moeten reizigers juist verder lopen naar de belangrijkste en drukstbezochte bestemmingen van Amsterdam zoals de Dam en de Kalverstraat. De looproutes naar de nieuw geplande halte zijn bovendien smal en druk. Rover Amsterdam en Stadsvervoerbelang stellen daarom voor om de halte te houden bij Magnum Plaza en de hoek met de Raadhuisstraat, waardoor loopafstanden juist korter worden. 

Rover Amsterdam ziet vaker de neiging haltes te verplaatsen zonder duidelijke criteria en prioriteiten. Rover verzoekt de gemeente om het bevorderen van OV-gebruik een belangrijke rol te laten spelen bij de herprofileringen voor de Autoluwe Stad. Haltes op belangrijke plekken en goede looproutes horen hierbij. “Alle reizigers, juist ook degenen met een beperking, hebben belang bij korte en hindernisvrije looproutes naar de plekken waar ze willen zijn. Bij een haltelocatie die daar niet aan voldoet gaat iedereen er per saldo op achteruit”, waarschuwen Rover en Stadsvervoerbelang. 

Amsterdam, Lokaal