Skip to main content

Rover Amsterdam wil uitzondering op 30 km/u voor OV

De gemeente Amsterdam heeft de gevolgen voor het OV van het verlagen van de maximumsnelheid nog niet voldoende overwogen, stelt Rover Amsterdam in een brief aan de gemeente. Rover vreest extra kosten en langere reistijden.

Gemeente Amsterdam wil de maximale snelheid binnen de stad terugbrengen van 50 km/u naar 30 km/u. Hoewel Rover deze maatregel toejuicht, zouden de gevolgen voor het OV nogmaals onderzocht moeten worden. Per slot van rekening is OV de veiligste vervoerwijze. Rover Amsterdam wil dan ook dat het OV eerder sneller wordt dan langzamer, om de reistijd aantrekkelijker te maken. Auto’s kunnen straks omrijden over de ringweg A10 of op wegen waar 50 km/u nog wel de maximumsnelheid blijft. Er moet dan ook meer aandacht komen voor de concurrentiepositie van het OV.

Rover Amsterdam pleit daarom voor een uitzondering voor het OV op de verlaagde maximumsnelheid in sommige gevallen, vooral voor de drukke doorgaande lijnen. Hiervoor is maatwerk nodig. Ook moet er meer prioriteit worden gegeven aan de doorstroming van het OV. Met prioriteit bij verkeerslichten en meer vrije tram- en busbanen zou het OV niet zo worden vertraagd door de verlaging van de algehele maximumsnelheid. Hierbij zou het niet goed zijn als er haltes worden opgeheven om de snelheid hoog te houden, aangezien dan de loopafstanden voor de reiziger groter worden.

Rover Amsterdam waarschuwt dat de exploitatiekosten fors zullen toenemen voor de OV-bedrijven omdat de ritten langer gaan duren, waardoor meer trams en bussen moeten worden ingezet en aangeschaft. Het alternatief is dat frequenties omlaag moeten of  lijnen worden opgeheven - wat ook weer reizigers kost en dus tot minder inkomsten voor de vervoerders leidt. Mocht de reistijd inderdaad toenemen, dan vraagt Rover de gemeente Amsterdam om de extra kosten te vergoeden. Als er niet meer rekening wordt gehouden met de reizigers in het OV voorziet Rover grote problemen voor de reizigers en de OV-bedrijven in en rond de stad.

Amsterdam, Lokaal