Skip to main content

"Bushaltes Westland onvoldoende toegankelijk"

Niet alle bushaltes in de gemeente Westland zijn voldoende toegankelijk voor mensen met een beperking. Ook ontbreekt er reisinformatie. Dit blijkt uit een steekproefsgewijs onderzoek van Metrocov, een platform van reizigers van het openbaar vervoer in de regio Rotterdam Den Haag. De resultaten zijn aan de wethouder van gemeente Westland aangeboden.

Leden van het Metrocov, waaronder Rover-Delft, onderzochten in hoeverre de bushaltes Verdilaan en De Brug voldoen aan de landelijke eisen voor toegankelijkheid. Denk aan de hoogte en breedte van de bushalte, de aanwezigheid van geleidelijnen en audioknoppen voor reisinformatie.

De onderzoekers constateerden dat bij bushalte Verdilaan het haltemeubilair aan vervanging toe is en de geleidelijnen deels ontbraken. Ook was er geen lijnennet-plattegrond en audioknop aanwezig. Bij bushalte de Brug liggen de busperrons ver uit elkaar en zijn niet volledig toegankelijk. Zo is bijvoorbeeld de informatievoorziening niet op orde. Metrocov adviseert daarom een volledige reconstructie van de haltes.

In totaal werden de halten op 22 aspecten beoordeeld. Het complete onderzoeksrapport met sterkte- en zwakteanalyses is op woensdag 3 november 2021 aangeboden aan wethouder Pieter Varekamp (gemeente Westland). Ook zullen de vervoerders en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag het onderzoeksrapport ontvangen.

Het Metrocov pleit ervoor dat bus-, tram- en metrohaltes voor iedereen toegankelijk zijn. Daarvoor dienen zij te voldoen aan landelijke eisen van het CROW. Dat zijn eisen op het gebied van bereikbaarheid en zichtbaarheid, duidelijkheid in reizigersinformatie, veiligheid en toegankelijkheid. Leden van dit platform doen al regelmatig schouwen van haltes. Recent hebben Stichting Voorall en Rover afdeling Delft een aantal haltes aan een test onderworpen.

Meer weten over het Metrocov? Ga naar metrocov.nl of kijk op Twitter https://twitter.com/AdviesOv

Delft, Lokaal