Skip to main content

Rover-Amsterdam vraagt concrete OV-maatregelen 30 km per uur

Rover-Amsterdam wil snel concrete plannen om het openbaar vervoer op peil te houden wanneer de maximumsnelheid in de stad wordt verlaagd naar 30 km per uur. De gemeente heeft wel maatregelen toegezegd maar blijft er verder vaag over.

Per 16 december gaat de maximumsnelheid in Amsterdam omlaag naar 30 km per uur. Rover-Amsterdam ziet ook de positieve kanten in van het 30 km-beleid, maar heeft meermaals zorgen geuit over de gevolgen voor het openbaar vervoer. Als bussen en trams er langer over moeten doen om  de dienstregeling te blijven rijden, vergt dat de inzet van extra  bussen en trams, die flinke kosten betekenen voor de vervoerder. Zonder extra exploitatiebudget leidt dit tot lagere frequenties en opheffen van lijnen.

Rover-Amsterdam pleit daarom voor maatregelen zoals voorrang voor OV bij verkeerslichten en meer vrije tram- en busbanen waarop een hogere snelheid kan worden gereden. De lobby van Rover-Amsterdam vorig jaar was succesvol: de gemeente heeft toen maatregelen toegezegd. Echter tot nu toe blijft een concrete uitwerking uit. Reden voor Rover-Amsterdam om opnieuw bij de gemeenteraad aandacht te vragen voor het openbaar vervoer binnen het 30 km-beleid.

Rover stelt voor de snelheidsverlaging gefaseerd in te voeren, te beginnen in de stadsdelen waar de nodige maatregelen voor het openbaar vervoer al zijn doorgevoerd. Dan kan je op die plekken ook al eerder beginnen met 30 km/u.

Amsterdam, Lokaal