Skip to main content

Rover Gelderland zeer bezorgd over OV in de provincie

Rover Gelderland is zeer bezorgd over de toekomst van het openbaar vervoer in de provincie Gelderland. Het is afschalen wat de klok slaat. De noodconcessie Veluwe Zuid spant de kroon. De stadsdienst Ede is in de daluren gehalveerd. Tussen de grote steden Arnhem, Apeldoorn en Ede blijft er ‘s avonds en in het weekend slechts een uurdienst over.

De Covid-19 pandemie en hogere personeelskosten en brandstofprijzen hebben volgens de provincie gezorgd voor enorme kostenstijgingen. René Coveen, voorzitter van Rover Gelderland: “Dat kan zo zijn, maar vervoeder Hermes is gelijk begonnen de frequenties op tal van lijnen te verlagen”. Zo is de stadsdienst in Ede in de daluren gehalveerd of de reiziger moet een duurdere omweg maken. Eén stadslijn is geheel opgeheven. Net als de buslijn tussen station Veenendaal De Klomp en de Wageningse Universiteit. Tussen Ede en Wageningen is de frequentie teruggebracht van zes naar vier bussen per uur in de avonden en het weekend. Er zijn klachten over te weinig zitplaatsen. René Coveen: “Het meest verbazingwekkend is dat er ’s avonds na zeven uur en in het weekend nog slechts een uurdienst over is tussen Apeldoorn en Arnhem en tussen Apeldoorn en Ede. Alle drie gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners zonder dat een spoorlijn hen verbindt”. Tussen Arnhem en Apeldoorn voldoet de buslijn ook niet meer aan de kwaliteitseisen van een HOV-lijn.

Ook de elektrische bussen zijn uit het gebied tussen Apeldoorn, Arnhem en Wageningen verdwenen, eerder onderdeel van de concessie IJssel-Vecht. Hermes wilde deze niet overnemen van de vroegere vervoerder Keolis en rijdt nu met dieselbussen afkomstig uit andere concessiegebieden. De bussen zijn overgeplakt met Gelderse folie waarop de merknaam RRReis prijkt. Het ROCOV Gelderland, het overleg van consumentenorganisaties, is maanden in onzekerheid gehouden welk bedrijf de noodconcessie Veluwe Zuid zou verkrijgen. De door de wet verplichte adviesaanvraag aan het ROCOV heeft niet plaatsgevonden. Volgens de provincie was hiervoor te weinig tijd omdat de nieuwe dienstregeling al op 11 december 2022 moest ingaan. Het ROCOV heeft wel een ongevraagd advies gestuurd. Het ROCOV wil snel overleg over mogelijke verbeteringen.

Rover Gelderland ziet de concessie Veluwe Zuid als het begin van een neergaande spiraal waarbij het openbaar vervoer niet langer kan concurreren met de auto. René Coveen: “De noodconcessie Veluwe Zuid is een voorbeeld van achteruitgang op meerdere terreinen,  zoals het overslaan van de adviesaanvraag. Bovenal de achteruitgang in de aantrekkelijkheid om van het openbaar vervoer gebruik te maken is een enrstig zorgpunt. De gevolgen zijn slecht voor het klimaat en de verkeersintensiteit. ”.

Gelderland