Skip to main content

Rover Gouda wil meer aandacht voor doorstroming bus

Maak de doorstroming op busroutes veiliger en leg aantrekkelijke looproutes naar de bushalte aan. Daarvoor pleit Rover Gouda in een reactie op het nieuwe Verkeerscirculatieplan.

De stad Gouda wil terug naar 30 kilometer per uur en vooral inzetten op de fiets en openbaar vervoer. Wat dit laatste inhoudt blijft echter onduidelijk, constateert Rover Gouda. De Rover-afdeling voor regio Midden-Holland maakt zich zorgen over de gevolgen van de snelheidsbeperking op de bus. Want bussen over trage routes zijn onaantrekkelijk en gaan voor nog minder reizigers zorgen.

“Door minder reizigers staat de exploitatie onder druk en verminderde de huidige vervoerder de frequentie. Met welk materieel de toekomstige vervoerder de Goudse vergrijzing opvangt is ook onduidelijk”, vat Jan Willem Fortuin de zorgen samen. Rover wil dat de gemeente met concrete plannen komt om de negatieve spiraal te doorbreken. “Bijvoorbeeld door flexibeler openbaar vervoer met kleinere voertuigen tot in de binnenstad en op bepaalde tijden vraagafhankelijk OV. Het is thans het juiste moment, omdat de Provincie de nieuwe concessie Zuid Holland Noord aanbesteedt en de vervoerder die wordt gegund, meestal aanpassingen wenst”.

Rover Gouda pleit ook voor aanleg van snel bereikbare bushaltes op aantrekkelijke plekken zoals bij het verhuisde politiebureau, scholen, bedrijventerreinen, kantoren, winkelcentra en zorgcentra.

Gouda en Midden-Holland, Lokaal