Skip to main content

Bijeenkomst: houd Amsterdam bereikbaar

Hoe houden we Amsterdam bereikbaar? Praat mee met stad, gemeente en Rover-Amsterdam tijdens een bijeenkomst op 20 april in Pakhuis de Zwijger.

Goede bereikbaarheid is van essentieel belang om een stad als Amsterdam draaiende te houden. De auto krijgt steeds minder ruimte in de stad, zodat bewoners zich steeds minder makkelijk met dit voertuig van A naar B kunnen verplaatsen. De druk die op het openbaar vervoer komt te liggen wordt hierdoor steeds groter. Om de leefbaarheid en bereikbaarheid in de stad te kunnen garanderen is voldoende aanwezigheid en goed georganiseerd openbaar vervoer van levensbelang voor Amsterdam. Hoe zorg je er als stad voor dat dit voldoende aanwezig is? Vooral voor de mensen en groepen die minder mobiel zijn dan de meest vitale eenlingen in de stad. Welke maatregelen zijn er bijvoorbeeld nodig om de leefbaarheid te waarborgen, welke rol speelt goede bereikbaarheid hierbij en wat betekent dit concreet voor de inwoners van Amsterdam? Op deze vragen zoeken we deze avond samen met experts, de wethouder, belangenorganisaties en uitvoerende partijen een antwoord.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in de zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken.

Sprekers deze avond:

Claudia Zuiderwijk, Algemeen directeur GVB
Melanie van der Horst, Wethouder Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit, Openbare Ruimte en Groen, Water, Aanpak Noord, Amsterdam
Guido Frankfurther, Vicevoorzitter | MKB-Amsterdam
Marinus de Jong, Voorzitter Rover, Regio Amsterdam
Lamar van Frederikslust, Adviseur inclusieve mobiliteit en openbaar vervoer

Praktische informatie

Lokatie: Pakhuis de Zwijger
Datum: 20 april, 20:00 uur.
Aanmelden: (gratis) via website www.dezwijger.nl

Amsterdam, Lokaal