Skip to main content

Rover-Rotterdam wil tram niet kwijt

Rover-Rotterdam heeft tijdens de inspraakavonden bij de Metropoolregio bezwaar gemaakt tegen de plannen voor de Rotterdamse tram. Volgens Rover zijn de plannen gebrekkig onderbouwd.

Metropoolregio Den Haag Rotterdam wil flink snijden in het tramnet en trams vervangen door bussen. Dit zou nodig zijn om te bezuinigen en omdat de tram een gevaar vormt voor fietsers. Toekomst zou er alleen zijn voor tramlijnen die een gemiddelde snelheid van 22 km/u bereiken, een snelheid die op dit moment door geen enkele Rotterdamse tramlijn gehaald wordt.

Rover-Rotterdam is niet overtuigd. Volgens Rover is een bus juist gevaarlijker voor het fietsverkeer dan de tram omdat de bus om de haverklap naar de kant van de weg met manoeuvreren om te halteren. “De vervangende bus zal meer ruimte innemen dan de tram. En waarom wordt er geen aandacht gegeven aan de auto die verreweg het grootste beslag op de openbare ruimte legt?” Rover wijst erop dat een bus die door een tram wordt vervangen reizigersgroei oplevert, maar dat een tram die door een bus wordt vervangen het tegenovergestelde zal laten zien.

Dat de tram nog altijd populair is, ziet Rover ook in de volle trams op de lijnen 4 en 8 in het Noorden van Rotterdam. Op de plannen om tramlijn 4 in te korten tot station Noord zijn veel woedende reacties gekomen omdat de bewoners in Hillegersberg hun rechtstreekse verbinding met het centrum zouden verliezen. Rover-Rotterdam pleit ervoor voorlopig niets te veranderen en voor de lange termijn te komen met een goed OV-plan dat verder kijkt dan alleen de tram. Daarin moet ook ruimte komen voor het bevorderen van het tramverkeer door voorrang op auto’s, slimme plaatsing van haltes en verkeerslichtbeïnvloeding.

Rotterdam, Lokaal