Skip to main content

"Gemeente Delft kan meer doen aan beter openbaar vervoer"

"Rover vindt dat er, naast de fiets, veel vaker gekozen moet worden voor het openbaar vervoer. Om dat te bereiken moet de concurrentiepositie van het openbaar vervoer ten opzichte van het autoverkeer verbeterd worden. De gemeente heeft vele instrumenten in handen om dat te bereiken. Wij roepen u op die te gebruiken." Dit stelt Rover-afdeling Delft in de brief die zij onlangs aan de gemeenteraad van Delft heeft gestuurd.

Rover bestrijdt in deze brief het misverstand dat de gemeente "niet meer over het openbaar vervoer gaat", omdat "het nu allemaal onder MRDH valt". De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) fungeert inderdaad als opdrachtgever van het OV in o.a. Delft, bepaalt de tarieven en oefent toezicht uit op de goede uitvoering van de dienstregeling. Maar ook gemeente Delft ís de MRDH. Delft is één van de 23 deelnemende gemeenten: zij heeft invloed op de MRDH via de wethouder in de Bestuurscommissie, gemeenteraadsleden in de Adviescommissie en de burgemeester in het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio.

Verder heeft de gemeente, buiten de MRDH om, de rol als "wegbeheerder". De invloed daarvan op het OV moet niet onderschat worden. Het is in deze rol dat de gemeente  verantwoordelijk is voor de plaatsing en de inrichting van haltes, displays met reizigersinformatie en fietsvoorzieningen. In overleg met vervoerders en MRDH bepaalt de gemeente de lokatie van de haltes en heeft daarmee invloed op de loopafstand naar belangrijke voorzieningen. Doordat zij wegprofielen, snelheidsbeperkingen en verkeerslichtregelingen vaststelt kan de gemeente bepalen of het openbaar vervoer vlot en ongehinderd doorrijdt dan wel vastloopt in het overige verkeer.

Verder bepleit Rover-Delft het behoud van het openbaar vervoer in de binnenstad van Delft in de vorm van een dienst met kleine busjes vanaf het Station, via de Markt naar de Koepoortplaats, zodat er een verbinding blijft tussen het OV-knooppunt Station en de binnenstad en zodat toeristen vanaf de touringcarparkeerplaats comfortabel de Markt kunnen bereiken. De voorgestelde wijziging van de naam van station "Delft Zuid in "Delft Campus" vindt Rover verwarrend en daarom geen goed idee: de daadwerkelijke campus van de TU ligt namelijk op z'n 20 minuten loopafstand van het station verwijderd.

Rover is een groot voorstander van een goede bereikbaarheid per OV van het ziekenhuis, maar vraagt zich wel af of het aantal passagiers het aanleggen van een tram op de Reinier de Graafweg rechtvaardigt. Naar zo'n aanleg wil de gemeente namelijk een onderzoek doen. "Onderzoek dan ook andere, kansrijkere, nieuwe tramtracés, zoals via de Voorhofdreef naar Tanthof-Oost", stelt Rover-Delft.

Politiek en lobby, Delft, Afdelingsnieuws