Skip to main content

Rover-Amsterdam vraagt om ambitieus vervoerplan

Vervoerregio Amsterdam moet meer eisen stellen aan de vervoerder die vanaf 2021 in regio Zaanstreek-Waterland de bussen gaat verzorgen. Dat schrijft Rover-Amsterdam in een brief aan de Vervoerregio.

In 2021 gaat een nieuwe concessie van van kracht start in Zaanstreek-Waterland voor 10 tot mogelijk zelfs 15 jaar. Het programma van eisen voor de aanbesteding wordt nu opgesteld. Rover-Amsterdam mist echter de nodige ambitie in het huidige programma. De grote woningbouwopgave, het fileprobleem, de uitvoering van het klimaatakkoord en plannen voor autoluwe binnensteden vragen om een veel grotere rol voor het openbaar vervoer.

Om de plannen in deze regio uitvoerbaar te maken, moeten veel meer reizigers gaan kiezen voor het openbaar vervoer in plaats van de auto. Hiervoor is in de eerste instantie aantrekkelijk openbaar vervoer nodig. Rover-Amsterdam is dan ook verbaasd dat de Vervoerregio de eisen voor minimumfrequenties van een aantal buslijnen heeft verlaagd. De Rover-afdeling wil de frequenties minimaal gelijk houden. Ook pleit Rover voor een integraal tariefsysteem. Het dubbel opstaptarief bij overstap tussen trein en bus, tram en metro moet verdwijnen.

Rover-Amsterdam steunt de door de Vervoerregio gewenste overstap naar elektrische bussen, maar benadrukt dat de snelste weg naar minder CO2-uitstoot is door autorijders naar het OV te verleiden. Technische problemen met elektrische bussen, zoals de kleine actieradius van de accu’s, moeten eerst worden opgelost. Rover raadt de Vervoerregio aan om de exploitatiebijdrage van het OV volledig in te zetten voor kwaliteitsverbetering. Net als bij de auto zou de stimulering van zero-emissie-bussen vanuit andere budgetten dan aanleg, onderhoud en exploitatie van OV-voorzieningen moeten komen.

Dienstregeling, Duurzaamheid, Politiek en lobby, Amsterdam, Afdelingsnieuws