Skip to main content

Blog: goed nieuws

Goed nieuws! Dat leek de boodschap van de minister van Infrastructuur afgelopen maandag in debat met de Tweede Kamer. Ze had nog eens goed naar de spoorprojecten op de stikstoflijst gekeken. Projecten op die lijst lopen vertraging op door de uitspraak van de Raad van State over beperking van de maximale hoeveelheid stikstofuitstoot. De minister had geconstateerd dat deze dertien spoorse projecten eigenlijk niet ‘het probleem’ zijn. In de meeste gevallen is er alleen bij de aanleg van deze projecten sprake van uitstoot. De aan- en afvoer van bouwmaterialen door vrachtwagens zorgt namelijk voor de uitstoot. Samengevat moet dat goed nieuws opleveren: de invloed van de spoorprojecten op de stikstofuitstoot is nihil. Uitbouw van fietsstallingen, Programma Hoogfrequent Spoor en de spoordriehoek Leeuwarden-Groningen-Zwolle zijn projecten die volgens de minister beperkt stikstof uitstoten tijdens de aanleg.

Is het probleem dan nu opgelost? Helaas, slecht nieuws. Want toen meerdere Kamerleden opriepen om de spoorprojecten te prioriteren – want lage en eenmalige uitstoot - greep de minister in. Eerst was, volgens haar, beter en zeer specifiek onderzoek nodig. Onderzoek dat moet aantonen dat er daadwerkelijk weinig uitstoot is. Hoe het dan zit met de zeven eerdere wegprojecten die wel doorgaan? Daar was naar verwachting ruimte voor, zo verweerde de minister zich. De uitstoot werd structureel gecompenseerd. Daarvoor had ze geen specifiek onderzoek, maar eentje die gemiddelde resultaten weergeeft.

Daarom wil ik nu goed nieuws brengen. Voor elk van de dertien spoorprojecten heb ik de gemiddelde stikstofuitstoot berekend. 13 keer het gemiddelde van nihil dus, uitkomst: gemiddeld nihil. Sterker nog, doordat meer mensen de auto laten staan, zullen deze projecten op langere termijn een positieve uitwerking hebben op de stikstofruimte. Met deze berekening per project kunt u een beslissing nemen: de spoorprojecten met voorrang uitvoeren. Deze week is er nog een herkansing, voor de derde week op rij praat de Tweede Kamer over stikstof. Drie keer is scheepsrecht. Geld van de weg naar het spoor verplaatsen is de natuurlijke oplossing. Zoals ik in de vorige blog ook schreef: wanneer verruilen we vroem vroem voor kedeng kedeng? Zodra dat het geval is, begin ik mijn blog met goed nieuws!

Freek Bos,
Directeur Rover

Infrastructuur, Duurzaamheid, Politiek en lobby