Skip to main content

Blog: wat te doen met 80 miljoen?

In politiek Den Haag is men druk bezig met een besluit over hoe het openbaar vervoer georganiseerd zou moeten zijn. Reizigers vragen mij wel eens of Rover nou wel de nodige aandacht zou moeten besteden aan dit zogenaamde ordeningsvraagstuk. Want ordening is toch maar een middel en geen doel? Moet Rover zich daar dan druk om maken? Een logische vraag natuurlijk. Beter openbaar vervoer in 2030 zou één van de doelen moeten zijn, ordening en organisatie moet daaraan bijdragen.  Pas dan profiteert de reiziger echt. En dat is al uitdaging genoeg.

Vorige week ging alle aandacht wel degelijk uit naar het ordeningsvraagstuk: minister Van Veldhoven publiceerde een wet waarmee ProRail een zogenaamd zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) wordt. Daarmee krijgt het ministerie meer invloed op ProRail. Moet Rover zich daar druk om maken? Niet als een omvorming van ProRail zorgt voor meer en beter openbaar vervoer. En dat zou toch het doel moeten zijn, wat schieten wij reizigers er anders mee op?

De minister zelf stelt echter dat de reiziger niets gaat merken van de veranderingen bij ProRail. Waarom is deze verandering dan nodig? Zelfs de onafhankelijke Raad van State adviseerde de omvorming niet door te voeren. De kosten en risico’s zijn hoog en het is onduidelijk of er een probleem wordt opgelost. Inzicht in de kosten is er trouwens zelfs nog niet, maar volgens Van Veldhoven laat een ruwe schatting zien dat er jaarlijks 4 miljoen euro nodig kan zijn. Een bedrag dat ProRail niet zelf hoeft op te hoesten en dat ook niet ten koste zal gaan van het budget dat voor andere OV-projecten beschikbaar is.

Gekeken tot 2040 zou de omvorming van ProRail dan dus zo’n 80 miljoen euro hebben gekost. Op de begroting van het Ministerie van IenW is dus blijkbaar 80 miljoen beschikbaar, dat wordt uitgegeven aan iets waar de reiziger niets van merkt. Het feit dat dit geld er is, is goed nieuws. Helemaal goed nieuws zou het zijn, als dit geld wordt uitgegeven aan iets waar de reiziger daadwerkelijk meer en beter OV aan overhoudt. Tijd voor ons reizigers om goede ideeën te benoemen. Helpt u mee?

Freek Bos,
Directeur Rover

Politiek en lobby