Skip to main content

Rover presenteert manifest met OV-plannen Noord-Holland

Walter manifestHet moet anders met de mobiliteit in de noordelijke Randstad, en behoorlijk snel ook. Deze boodschap heeft Rover overgebracht met de overhandiging van een manifest aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Maandag werd in Haarlem Jeroen Olthof als de nieuwe gedeputeerde Mobiliteit en Leefbaarheid geïnstalleerd. Reden voor Rover om zich meteen sterk te maken voor maatregelen die duurzame mobiliteit bevorderen. Want hoewel iedereen in Noord-Holland het wel eens is dat er een verschuiving moet komen van auto naar fiets en OV, ontbreken de nodige concrete plannen. Om de politiek hierbij de nodige handvaten te bieden, heeft Rover-voorzitter Walter Etty het manifest ‘Vaart maken met andere mobiliteit’ gepresenteerd.

In het manifest pleit Rover onder meer voor het beter benutten van Rijks- en provinciale wegen door een vrije baan voor bussen, het aanleggen van een lightrailverbinding Haarlem-Schiphol-Amstelveen-Amsterdam Zuid-Oost. Essentieel is ook het verhogen van exploitatiebudgetten voor bus en tram.

De urgentie is hoog, stelt Rover. Gezien de klimaat- en woningbouwopgave moet provincie Noord-Holland inzetten op verdubbeling van het openbaar vervoer. Om dit te financieren zou de provincie moeten kijken naar bijdragen vanuit bouwprojectontwikkeling, provinciale opcenten en toeslagen op vliegtickets.

Politiek en lobby, Amsterdam, Haarlem e.o., Noord-Holland-Noord, Lokaal