Skip to main content

Rover in verzet tegen omvorming ProRail

De omvorming van ProRail brengt veel risico’s met zich mee en biedt de reiziger geen voordelen. Dit zijn de belangrijkste bezwaren van Rover tegen het plan om ProRail per 1 januari 2021 om te vormen naar een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Rover heeft een schriftelijke reactie op het wetsvoorstel gegeven.

Door ProRail om te vormen tot zbo komt de organisatie onder de vleugels van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit zou de samenwerking moeten verbeteren, maar Rover ziet ook veel risico’s. Door fiscale gevolgen van de verandering zou ProRail extra kosten kunnen rekenen aan vervoerders, wat reizigers weer terugzien als duurder treinkaartje. De gezamenlijke prestaties met NS zouden kunnen verslechteren wanneer ProRail op een andere manier dan NS wordt afgerekend. Bovendien gaat er veel tijd en geld met de verandering gemoeid terwijl de reiziger daar geen beter product voor terugkrijgt.

De Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de overheid, heeft ook geadviseerd het plan te heroverwegen. Zij geven aan dat de huidige prestaties op het spoor geen aanleiding geven voor een dergelijk ingrijpende maatregel. Zij raden de minister aan om laagdrempelige alternatieven te gebruiken om de relatie met ProRail te verbeteren. Rover omarmt dit advies.

De Tweede Kamer behandelt de plannen na de zomer. In totaal hebben twaalf verschillende partijen uit de spoorsector een reactie te geven. Vrijwel alle partijen zijn negatief over de plannen. Rover hoopt dat de reacties uit de sector serieus worden genomen.

Politiek en lobby