Skip to main content

"Prestatie-eisen NS en ProRail moeten omhoog"

Op de HSL-Zuid moeten de punctualiteitseisen omhoog. Dat stelt Rover in reactie op het besluit van de staatssecretaris om de concessies van NS en ProRail te actualiseren.

Afgelopen jaar is een tussentijdse evaluatie uitgevoerd van de concessies van NS en ProRail. Het ministerie heeft gekeken hoe NS en ProRail presteren en welke zaken in de concessies geactualiseerd moeten worden. Dit heeft geleid tot een lange reeks voorstellen voor wijzigingen van de NS concessie en een beperkt aantal wijzigingen voor ProRail. De gezamenlijke consumentenorganisaties in het LOCOV hebben hierover dit najaar geadviseerd.

De staatssecretaris heeft enkele kleine punten uit het advies overgenomen. De belangrijke prestatie-indicatoren voor NS en ProRail zijn echter nauwelijks gewijzigd zoals wel door Rover is geadviseerd. Juist deze indicatoren meten de prestaties die de reiziger voorgeschoteld krijgt door NS en ProRail. “Deze indicatoren zijn bedoeld als prikkel om beter te presteren. Dan moeten ze wel daarom scherp zijn. De tussentijdse evaluatie is er om nieuwe scherpe doelen neer te zetten. NS scoort al een paar jaar voor algemeen klantoordeel aanzienlijk beter dan de vereiste ondergrens. Dan mag je de lat best hoger leggen”, aldus Freek Bos, directeur van Rover. Rover had daarnaast graag gezien dat prestaties ook per traject worden beoordeeld. Een landelijk gemiddelde zegt immers niet alles.

De eisen voor de HSL hadden volgens Rover juist nu moeten worden verhoogd. “Volgens de huidige eisen mag bijna 1 op de 5 HSL-reizigers te laat zijn. Dit is een paar jaar geleden vastgesteld omdat er met tijdelijk materieel wordt gereden en de infrastructuur nog niet overal op orde is. Sindsdien is de infrastructuur verbeterd door het plaatsen van windschermen. Volgend jaar komen er nieuwe minder storingsgevoelige treinen. Het is niet meer dan logisch dat de reiziger daarom mag verwachten dat hij vaker op tijd op zijn bestemming komt. NS en ProRail moeten beter kunnen presteren, het ministerie moet dat kunnen afdwingen”

Rover is teleurgesteld dat deze tussentijdse herijking niet is aangegrepen om ook striktere prestatie-eisen vast te leggen voor ProRail. “Het ministerie zet nu volop in op de omvorming van ProRail naar een zelfstandig bestuursorgaan en dan is een concessie niet meer nodig. De Tweede Kamer is echter nog niet definitief akkoord met deze omvorming. Daarom had de concessie van ProRail wel verder aangescherpt moeten worden.”

Politiek en lobby