Skip to main content

Laat Rijk en vliegreizigers bijdragen aan doortrekken Noord-Zuidlijn naar Schiphol

Er moet snel een besluit worden genomen over het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de metroring in Amsterdam. Door de sterke groei van het aantal reizigers wordt het spoor rond Schiphol een steeds groter knelpunt op het (inter)nationale spoorwegnetwerk. Vanuit het Nationaal Groeifonds is inmiddels 50% van het benodigde budget beschikbaar. Reizigersvereniging Rover vindt dat het Rijk en de vliegreizigers de rest moeten betalen en niet twee euro per OV-reiziger, zoals de regio nu voorstelt. Dit schrijft Rover in een brief aan de Nationale Alliantie metropakket Amsterdam en de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam.

Een alternatief plan voor bekostiging van de uitbreiding van het metronetwerk van Amsterdam moet volgens Rover bij voorkeur bijdragen aan een verschuiving van de modal shift van autogebruik naar het OV en van het korte-afstandsvliegverkeer naar de trein. Freek Bos, directeur van Rover: “In het plan van de Nationale Alliantie moet echter niet alleen elke auto maar ook elke OV-reiziger naar Schiphol 2 euro bijdragen per rit. Daarmee maak je het OV te duur en stimuleer je juist het autoverkeer naar Schiphol. In één auto kunnen immers meerdere reizigers zitten. Een toeslag voor OV-reizigers past niet bij de ambities van het klimaatakkoord en het zal tot nog meer files leiden rond Schiphol”.

Rover pleit daarom voor andere manieren om de bekostiging rond te krijgen. Allereerst zou het Rijk volgens Rover meer moeten bijdragen. “Het belang van de beide metroprojecten is zo groot dat een forse bijdrage van het Rijk gerechtvaardigd is. Door de uitbreiding van de metro komt op het hoofdrailnet ruimte vrij voor meer nationale en internationale treinverbindingen. Het kan niet zo zijn dat het grootste deel van de rekening voor dit nationale knelpunt bij de regio wordt neergelegd”.

Daarom vindt Rover het logisch om de budgetten voor aanleg van wegen deels voor investeringen in het OV te benutten. “Kijk welke wegenbouwprojecten geheel, gedeeltelijk of misschien helemaal niet meer door hoeven gaan”.

Een tweede optie is volgens Rover een toeslag op vliegtickets. “Dit is eerlijker en ook makkelijker te organiseren dan een toeslag voor automobilisten en OV-reizigers. Dit kan vliegreizigers op korte afstand stimuleren te kiezen voor de trein. Zo kan op Schiphol meer ruimte vrijkomen voor langeafstandsvluchten en treft deze vliegtickettoeslag niet de overige werknemers en bezoekers van Schiphol”. Verder pleit Rover onder meer voor een bijdrage aan de metro uit grondopbrengsten van projectontwikkelaars.