Skip to main content

Blog: wat gaat 2019 ons brengen?

Het nieuwe jaar is aangebroken. Er gaat ongetwijfeld weer veel gebeuren in de wereld van het openbaar vervoer. Wij hebben als Rover wel een paar goede voornemens.

Wordt 2019 het jaar van de verandering? Met de verkiezingen voor de Provinciale Staten willen we als Rover laten zien dat het OV een oplossing is en dat investeringen in het OV in de nieuwe coalitieakkoorden thuis horen. Het OV kan en moet “maal 2”. Als oplossing voor het klimaatprobleem en voor de beperkte ruimte bij verstedelijking. Als Rover hebben we voor elke provincie op een rij staan hoe #ovmaal2 in dat gebied de oplossing kan zijn.

Wordt 2019 het jaar van de eenvoud? Om meer mensen in het OV te krijgen, moet het reizen makkelijker worden. In 2019 wordt er besloten over de opvolger van de OV-chipkaart. Wat mij betreft staat eenvoud daarbij vooraan in de rij van eisen. Hoe makkelijker het wordt om te betalen voor het gebruik van het OV, hoe meer mensen voor het OV kunnen kiezen. Betalen aan de pomp gaat zo eenvoudig dat geen enkele automobilist daarover nadenkt. Zorgeloos betalen is ook hard nodig in het OV.

Of wordt 2019 het jaar van deur-tot-deur? Om de reis van en naar de voordeur compleet te maken, ontstaan op steeds meer plekken nieuwe vervoermiddelen: Flexsystemen, Vlinders of Hubtaxi’s, de mogelijkheden zijn oneindig. Deze nieuwe vervoermiddelen zijn in het belang van de reiziger, maar de tijd van pilots is nu wel eens voorbij. In 2019 zouden de opdrachtgevers voor het openbaar vervoer meer moeten samenwerken om meer één geheel van de reis te maken. Want waarom is het OV-abonnement bij een Flexsysteem niet geldig en bij een Vlinder wel? En hoe komt de reiziger aan informatie over al deze stukjes vervoer?

Zo staan er nog wel meer wensen op ons lijstje. Eén ding hebben onze wensen wel gemeen: laat de (nieuwe) provinciebesturen en de vervoersbedrijven vooral meer samenwerken, meer investeren en meer de reiziger centraal stellen. Daar gaan wij ons komend jaar voor inzetten.

Freek Bos,
Directeur Rover

Blog, Politiek en lobby, Betaalwijzen, Mobiliteitsdiensten