Skip to main content

Blog over Deventer

Deze blog gaat over Deventer. Een stad met bijna 80.000 inwoners, twee stations en een bescheiden stadsdienst. Het Deventer centrale station ligt op het snijpunt van de spoorlijn tussen Twente en de Randstad en de spoorlijn die vanuit het zuiden van Nederland via Arnhem en Nijmegen naar Zwolle loopt. Een prima station, enkele jaren geleden uitgebreid met een extra perron. Het busstation en voorplein met ondergrondse fietsparkeerkelder zijn vorig jaar opgeleverd. Het station krijgt dan ook een 7.1 als waarderingscijfer van de reiziger. Kortom, een stad waar de reiziger tevreden is. Toch zijn er veel verbeteringen mogelijk.

De belangrijkste invalsweg van Deventer loopt van de snelweg A1 naar het centrum. Deze vierbaansweg staat elke ochtend- en avondspits vol. De bus die daar elk kwartier rijdt, sluit achteraan in de rij. Op een beetje rechtenachtige herfstdag loopt de bus er zo 30 minuten vertraging op. Een busbaan ontbreekt er namelijk. Daarmee staat de buspassagier in dezelfde file als de automobilist.

Onlangs mocht ik deelnemen aan een paneldebat op een symposium voor 70 gemeentelijke ambtenaren op het gebied van verkeer en vervoer. Ik heb Deventer daar als voorbeeld gebruikt. Want het verbeteren van de bereikbaarheid van Deventer hoeft helemaal niet kostbaar te zijn. Wat nodig is, is een wethouder die durft. Die morgen bij wijze van spreken met een emmer verf het woord ‘bus’ schildert op één van de vier rijbanen op de invalsweg. De bus krijgt daarmee een vrije baan waardoor deze een interessant alternatief wordt voor de auto. Dat maakt hogere frequenties voor de bus mogelijk, waardoor deze nog aantrekkelijker wordt. Eén van de grootste werkgevers van Deventer is het ICT-bedrijf Topicus die zich in vacatureteksten profileert als een werkgever dichtbij het station. De wethouder weet dat hij het bedrijfsleven helpt als er goede OV-verbindingen zijn. Mocht de wethouder financiën zelfs geen geld hebben om voor een eenvoudige busbaan te zorgen, dan kan ook het parkeertarief van 1.76 euro per uur nog omhoog.

Zoals Deventer zijn er veel meer steden in Nederland. Durven wethouders te kiezen voor hogere luchtkwaliteit, een fijnere stad en een betere bereikbaarheid door voor het OV te gaan?

Freek Bos,
Directeur Rover

Infrastructuur, Blog, Politiek en lobby, Marktordening