Skip to main content

Geen verplichte fietsreservering in trein in 2022

Rover, de Fietsersbond en de andere consumentenorganisaties in het LOCOV, hebben met instemming kennisgenomen van het besluit van NS om deze zomer geen nieuwe pilot met verplichte reservering voor het meenemen van fietsen in de trein te starten.

Een pilot met de verplichte reservering levert veel ongemak bij de reizigers op, bleek uit een evaluatie door Rover en de Fietsersbond. Problemen waren er vooral omdat het systeem niet handhaafbaar is en er bij reservering geen daadwerkelijke garantie op een plaats is. Reizigers die hun overstap niet haalden, waren niet zeker van een beschikbare plek in de volgende trein en konden hiermee vastlopen op het station.

De consumentenorganisaties hadden al voor invoering van de pilot van afgelopen zomer er op aangedrongen om hiervan af te zien. Gedurende de pilot ontvingen zij veel klachten, die werden gebundeld in een rapport met het advies om de proef niet te verlengen. Zij vinden dat de NS beter werk kan maken van het uitbreiden van het aantal fietsplekken in de trein.

De NS gaf deze week aan dat verlenging van de pilot in de uitvoering veel voeten in de aarde zou hebben en zegt zich in 2022 te willen concentreren op de terugkeer van reizigers. De consumentenorganisaties blijven opkomen voor uitbreiding van het aantal fietsplekken, zodat er ook in de toekomst geen discussie over verplichte reservering is.

In het LOCOV zijn de volgende consumentenorganisaties vertegenwoordigd: Anwb, Fietsersbond, Ieder(in), Lsvb, Reizigersvereniging Rover en Seniorenorganisatie KBO-PCOB

Fiets en OV