Skip to main content

Blog: wisselen van vervoerder

Sommige zaken laten zich uittekenen. Met de dienstregelingswijziging in december is er vrijwel altijd ook wel ergens in het land een regio waar een nieuwe vervoerder gaat rijden. Het is makkelijk te voorspellen wat er dan gebeurt. De weken voor de kerst komen de eerste klachten binnen. Een regionale krant begint te schrijven over kinderziektes. De reactie van de woordvoerder van het vervoersbedrijf zal zijn dat er hard wordt gewerkt aan een verbeterplan. Soms krijgt de economie de schuld: de files zijn langer dan verwacht. In januari droogt de klachtenstroom op. Reizigers raken gewend aan de nieuwe vervoerder of zijn zelfs best tevreden. Misschien stappen er zelfs steeds meer reizigers de bus in. Het gaat weer goed, nu de eerste aanloopproblemen voorbij zijn.

Soms echter, wijkt het script af en droogt de klachtenstroom niet op. Omdat de aanbesteding is aangewend om flink in het OV-netwerk te snijden, zoals op Voorne-Putten. Of omdat het de vervoerder niet lukt om het vervoer op niveau te krijgen, zoals in Drechtsteden en Molenland. Hier zag provincie Zuid-Holland zich zelfs genoodzaakt een boete van 300.000 euro op te leggen aan Qbuzz. Dat vind ik niet raar, maar bijzonder. Het is niet voor het eerst dat Qbuzz een concessie overneemt, het is ook niet voor het eerst dat Arriva vertrekt. Een wisseling is niet iets dat plots verschijnt en ook niet iets dat we nooit meer terugzien. Mogen wij als reizigers dan verwachten dat iedereen er op voorbereid is?

De nieuwe vervoerder kan verbeteringen brengen voor de reiziger, mits de aanbestedende partij de juiste eisen stelt en voldoende wil investeren. De wissel naar de nieuwe vervoerder brengt de reiziger echter vaak een hoop ellende. Dat moet maar eens opgelost worden.

Komende zomer wisselt het openbaar vervoer rond Den Haag van Connexxion naar EBS. Misschien kan er snel een training “hoe wisselt u reizigersvriendelijk van concessie” worden georganiseerd. Misschien kan er een handboek worden geschreven. Rover draagt hier graag aan bij. Want ik heb weinig zin om de berichten in september over de wisseling rond Den Haag te voorspellen. Liever zet ik al mijn geld in op het bericht dat er geen enkel probleem is geweest.

Freek Bos,
Directeur Rover

Blog