Skip to main content

Rover vraagt opheldering over gebrek treinvervoer Utrecht, Arnhem en Rhenen

Rover heeft NS en ProRail opheldering gevraagd over het gebrek aan treinvervoer tussen Utrecht, Arnhem en Rhenen op dinsdagochtend. Rover vraagt zich af waarom er geen bussen worden ingezet en vraagt om vergoeding van taxikosten.

Dinsdagochtend rijden er in de ochtendspits geen treinen tussen Utrecht, Arnhem en Rhenen. Oorzaak is het gebrek aan verkeersleiders, waarvoor Rover al eerder om een alles-uit-de-kast-plan vroeg. Rover wil met NS en ProRail in gesprek over de voortgang hiervan.

Van NS wil Rover weten waarom er geen vervangende bussen worden ingezet. “Dat dit op het IC-traject Arnhem-Utrecht praktisch onhaalbaar is, is wellicht te begrijpen. Bovendien kan het gros van de reizigers omreizen. Reizigers op de lijn naar Rhenen zitten echter helemaal in de val”, stelt Rover-directeur Freek Bos. Rover vraagt zich af of NS er zomaar voor kan kiezen de reiziger helemaal geen vervoer te bieden en of dit betekent dat taxikosten dan wel vergoed worden.

Tijdens eerdere gesprekken heeft Rover aangedrongen op juistheid en tijdigheid van de reisinformatie. Deze blijkt toch weer gebrekkig. Zo wordt gecommuniceerd dat de treinen vanaf 07:00 uur uitvallen terwijl dit volgens de reisplanner 6.30 uur is. “Goede reisinformatie is essentieel omdat op die manier de onvermijdelijke hinder voor reizigers toch minder is”, stelt Rover-directeur Freek Bos. “ Dergelijke onjuistheden mogen niet voorkomen, zeker omdat het hier om een 'geplande' ongeplande treinuitval gaat”. 

Reisinformatie, Overig