Skip to main content

OV-sector heeft redding nodig ipv stakingen

Rover herhaalt de oproep aan NS en vakbonden om samen om tafel te gaan. Het zou hierbij om meer moeten gaan dan loonsverhogingen: de OV-sector heeft het financieel zwaar, draait op coronasteun en mist reizigers. Een gezonde toekomst voor de OV-sector is een gezamenlijke aangelegenheid.

Vanwege een CAO-conflict hebben de vakbonden voor volgende week een serie stakingsdagen aangekondigd bij NS. De stakingen zijn regionaal, te beginnen in regio Noord op woensdag 24 augustus. Rover vreest een grote, landelijke impact van de regionale acties.

Rover betreurt de ruzie tussen vakbonden en NS in een tijd waarin partijen beter kunnen samenwerken om het OV te herstellen. “De OV-sector heeft het nog steeds zwaar na jaren van corona. Ruzie helpt dan niet”, stelt Rover-directeur Freek Bos. “Wij herhalen onze oproep om gezamenlijk te komen tot het redden van het openbaar vervoer. Voor NS, voor het personeel en bovenal voor de reiziger”.

Rover respecteert het stakingsrecht maar is teleurgesteld dat de vakbonden niet kiezen voor reizigersvriendelijke acties of acties waarbij de gevolgen voor de reiziger beperkt blijven. Als voorbeelden denkt Rover aan kortdurende stakingen of het vertraagd vertrekken van treinen. Op deze manier zou het voor de reiziger tenminste mogelijk blijven om voor noodzakelijke reizen op pad te gaan.

Staking