Skip to main content

Rover wil einde aan stakingen

Rover wil dat er snel een einde komt aan de stakingen in het streekvervoer. Het is in ieders belang om niet nog meer reizigers kwijt te raken. Rover roept daarom op tot reizigersvriendelijke acties, die ook zijn toegestaan. Vervoerders vraagt Rover om coulant te zijn met het vergoeden van alternatieve reiskosten.

Volgende week wordt de hele werkweek gestaakt in het streekvervoer, nadat eerder al diverse dagen gestaakt is. Het is vooraf niet duidelijk welke bussen er wel en niet zullen rijden. Voor veel reizigers zal het dan ook noodzakelijk zijn om alternatief vervoer te regelen. Reizigers met abonnementen hebben volgens de algemene voorwaarden recht op een vergoeding. Rover roept vervoersbedrijven daarom op coulant om te gaan met het vergoeden van alternatieve reiskosten, ook als uiteindelijk de bus toch bleek te rijden.

Rover is ongelukkig met de stakingen. Na corona heeft de reiziger het moeilijk wegens uitgedunde dienstregelingen, onbetrouwbaar OV-aanbod en hogere prijzen. De stakingen vormen een nieuwe klap. Het is in ieders belang om samen aan tafel te gaan zitten en te bekijken hoe het OV de reiziger weer terugwint.

Wanneer de vakbonden noodzaak zien om actie te voeren, pleiten wij voor reizigersvriendelijke acties. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is dit niet door de rechter verboden. In een eerdere gerechtelijke uitspraak bleek dat de werkgevers een deel van het salaris van de medewerkers mogen inhouden wanneer zij gratis reizigers vervoeren, dit deel zou door de vakbonden betaald moeten worden. Bezwaar van FNV hiertegen werd door de rechter afgewezen, maar dat is dus niet hetzelfde als een verbod op reizigersvriendelijke acties. Het is een keuze die de vakbond kan maken.

Staking