Skip to main content

OV-stakingen worden tijdelijk opgeschort

De stakingen in het streekvervoer worden tijdelijk opgeschort vanaf donderdag. De vakbonden willen hiermee de verkenner een goede kans geven om de partijen uit de impasse te helpen. Dit is het resultaat van het overleg dat Rover tussen de vakbonden en vervoersbedrijven heeft geïnitieerd.  

De CAO-onderhandelingen in het streekvervoer zitten muurvast. De Reiziger heeft daarom al sinds januari regelmatig te maken met stakingen. Steeds meer reizigers laten Rover weten problemen te krijgen door de langdurige stakingen.

Op uitnodiging van Rover gingen vakbonden en vervoersbedrijven gisteren opnieuw om tafel. Rover constateerde dat er een constructief gesprek werd gevoerd en alle partijen de wil hebben om tot een oplossing te komen. De oplossing is echter niet eenvoudig: OV-bedrijven hebben het financieel zwaar door de gevolgen van de coronacrisis en werknemers hebben te maken met hoge werkdruk en veel ziekteverzuim. Rover adviseerde een verkenner aan te stellen.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen heeft toegezegd een verkenner aan te stellen en wil dat de partijen met elkaar in gesprek blijven. De vakbonden geven deze verkenner nu de ruimte om te bekijken welke obstakels overwonnen moeten worden. In de tussentijd worden de stakingen tijdelijk opgeschort vanaf donderdag tot en met volgende week vrijdag. Daarmee hebben de vakbonden besloten de stakingen dus tijdens de provinciale verkiezingen wel door te zetten.

Rover heeft afgesproken de partijen op korte termijn weer uit te nodigen om de voortgang te bespreken.

Staking