Skip to main content

Rover betreurt afschaffen VDU-korting

Rover betreurt het besluit van NS om per 1 januari 2021 de middagspitskorting af te schaffen binnen het voordeelurenabonnement (VDU). Rover en de andere consumentenorganisaties in het Locov hebben negatief op het afschaffen geadviseerd.

Toen NS in 2011 besloot de voordeelurenkaart af te schaffen, is het Rover gelukt om dit abonnement toch te behouden voor de reizigers die er al gebruik van maakten. Anno 2019 wordt de VDU-kaart nog door ruim 700.000 reizigers gebruikt. NS wil de spits verder ontlasten door de middagspitskorting per 2021 af te schaffen voor deze groep reizigers. Rover is hier niet door overtuigd, aangezien het aantal VDU-abonnementhouders wat frequent in de middagspits reist zeer klein is.

Rover en de andere consumentenorganisaties hebben NS negatief geadviseerd over het afschaffen van de VDU-kaart. “VDU-abonnementhouders zijn trouwe klanten van NS. Door het VDU-abonnement af te schaffen verwachten wij dat veel klanten zullen heroverwegen of ze überhaupt nog wel een abonnement willen. Als zij besluiten geen nieuw abonnement te nemen verhoogt dit de drempel voor deze klanten om met de trein te reizen”, staat in het advies aan NS.

Na het negatieve advies besloot NS het voordeelurenabonnement inclusief Keuzedagen wel te behouden, maar de middagspits alsnog te schrappen. Ter “compensatie” verlaagt NS het abonnementsgeld met €7, wat niet in verhouding staat tot het verlies van korting. Rover ontvangt dan ook veel klachten over deze wijziging. Veel reizigers beschouwen de wijzigingen als een vorm van contractbreuk. NS mag dit soort wijzigingen echter volgens de productvoorwaarden wel degelijk doorvoeren. VDU-kaarthouders ontvangen nog bericht van NS en zullen dan ook de gelegenheid krijgen om desgewenst het abonnement per direct op te zeggen en naar rato een deel van het abonnementsgeld terug te ontvangen.

NS Flex

Een groot deel van de andere NS-abonnementen gaat per 2021 over naar NS Flex, waarbij de treinreiziger achteraf betaalt voor de reis. Rover is positief over deze nieuwe abonnementen en had een aardige vinger in de pap bij de invoering. Rover ziet liever dat NS de VDU-kaarthouders verleidt om vrijwillig naar NS Flex over te stappen in plaats van het abonnement te versoberen.

 • Reizen op Saldo (zonder abonnement)

  Het reizen op saldo zonder abonnement blijft gewoon mogelijk en hier verandert niets. U kunt dus automatisch saldo blijven laden, of u kunt dit zelf blijven doen bij de automaat. Ook zal u geen aanbod van NS ontvangen om over te stappen naar NS Flex. U kunt dit wel via de website van NS aanvragen, als u het prettig lijkt om uw reiskosten achteraf middels een factuur te betalen.

 • Dal Voordeel

  U zult een aanbod krijgen van NS om over te stappen naar NS Flex met de abonnementsvorm Dal Voordeel.

  Maakt u ook gebruik van een kortingsabonnement bij een andere vervoerder? Mogelijk zal NS dan de optie voor achteraf betalen niet aanbieden voor uw bus, tram en metro reizen. U zult dan voor die reizen saldo moeten blijven laden. Heeft u geen kortingsabonnement bij een andere vervoerder en kiest u voor NS Flex? Dan zullen al uw reizen achteraf via NS gefactureerd worden.

  Heeft u geen kortingsabonnement bij een andere vervoerder en kiest u voor NS Flex? Dan zullen al uw reizen achteraf via NS gefactureerd worden.

  U heeft de keuze om uw huidige Dal Voordeel abonnement ook volledig onder het reizen op saldo te houden. Dan blijft u al uw OV-reizen op saldo reizen. U kunt dan ook gebruik blijven maken van de Keuzedagen. Er veranderen een aantal dingen aan de Dal Voordeel:

  • De mogelijkheid om met het onbeperkt reisrecht van de Keuzedag in de middagspits te reizen komt te vervallen.
  • De abonnementsgelden stijgen in 2020 naar €56,- en in 2021 naar €60,-.
 • Voordeelurenabonnement

  U kunt uw huidig Voordeelurenabonnement behouden, maar er gaat aan deze abonnementsvorm wel veel veranderen:

  • De mogelijkheid om met korting tijdens de middagspits komt te vervallen.
  • De mogelijkheid om met het onbeperkt reisrecht van de Keuzedag in de middagspits te reizen komt te vervallen.
  • De abonnementsgelden worden verlaagd van €67,- naar €60,-.
  • De zeven Keuzedagen zijn voortaan het gehele jaar geldig.
  • Keuzedagen blijven alleen beschikbaar voor klanten die voor 1 januari 2021 al keuzedagen hadden.

  Door het vervallen van de middagspitskorting zal het Voordeelurenabonnement bijna identiek aan het Dal Voordeel abonnement worden. Bij het Voordeelurenabonnement blijft het echter mogelijk Keuzedagen als papieren kaartje aan te schaffen als u deze al had voor 1 januari 2021. De Keuzedagen zijn echter niet meer geldig in de middagspits. Als u (papieren) keuzedagen waardeert, kunt u het beste uw Voordeelurenabonnement aanhouden.

  De vergelijkbare abonnementsvorm, Dal Voordeel, is beschikbaar onder NS Flex, maar blijft ook beschikbaar als abonnement met saldo reizen. Bij het saldo abonnement blijven digitale keuzedagen beschikbaar voor klanten die deze keuzedagen al hadden voor 1 januari 2021.

  De vergelijkbare abonnementsvorm, de Dal Voordeel, is beschikbaar onder NS Flex of het traditionele saldo reizen.

  Wilt u naar NS Flex maar maakt u ook gebruik van een kortingsabonnement bij een andere vervoerder? Mogelijk zal NS dan de optie voor achteraf betalen niet aanbieden voor uw bus, tram en metro reizen. U zult dan voor die reizen saldo moeten blijven laden.

 • Altijd Voordeel

  Klanten met Altijd Voordeel krijgen de keuze om over te stappen op NS Flex Dal Voordeel of NS Flex Altijd Voordeel. Deze kunnen gecombineerd worden met de nieuwe Flexdagen.

  U heeft ook de keuze om uw huidige Altijd Voordeel abonnement om te zetten naar een Dal Voordeel en het reizen op saldo te behouden. Dan blijft u al uw OV-reizen op saldo reizen. U kunt dan ook gebruik blijven maken van de Keuzedagen. De Keuzedagen zijn alleen niet meer geldig in de middagspits.

  Maakt u ook gebruik van een kortingsabonnement bij een andere vervoerder? Mogelijk zal NS dan de optie voor achteraf betalen bij NS Flex niet aanbieden voor uw bus, tram en metro reizen. U zult dan voor die reizen saldo moeten blijven laden.

  Heeft u geen kortingsabonnement bij een andere vervoerder en kiest u voor NS Flex? Dan zullen al uw reizen achteraf via NS gefactureerd worden.

  U zult hoe dan ook een keuze moeten maken en hoe dan ook moeten reageren op een aanbieding van NS.

 • Weekend Vrij

  Reizigers met Weekend Vrij krijgen de keuze om over te stappen op Dal Voordeel met Keuzedagen (RoS), of NS Flex Weekend Vrij. De laatste optie eventueel met Flexdagen.

  Maakt u ook gebruik van een kortingsabonnement bij een andere vervoerder? Mogelijk zal NS dan de optie voor achteraf betalen bij NS Flex met Weekend Vrij niet aanbieden voor uw bus, tram en metro reizen. U zult dan voor die reizen saldo moeten blijven laden.

  Heeft u geen kortingsabonnement bij een andere vervoerder en kiest u voor NS Flex? Dan zullen al uw reizen achteraf via NS gefactureerd worden.

  U heeft de keuze om uw huidige Weekend Vrij abonnement om te zetten naar een Dal Voordeel en het reizen op saldo te behouden. Dan blijft u al uw OV-reizen op saldo reizen. U kunt dan ook gebruik blijven maken van de Keuzedagen.

  U zult hoe dan ook een keuze moeten maken en hoe dan ook moeten reageren op een aanbieding van NS.

 • Dal Vrij

  Reizigers met Dal Vrij krijgen de keuze om over te stappen op Dal Voordeel met Keuzedagen of NS Flex Dal Vrij. De laatste optie eventueel met Flexdagen.

  Maakt u ook gebruik van een kortingsabonnement bij een andere vervoerder? Mogelijk zal NS dan de optie voor achteraf betalen bij NS Flex met Dal Vrij niet aanbieden voor uw bus, tram en metro reizen. U zult dan voor die reizen saldo moeten blijven laden.

  Heeft u geen kortingsabonnement bij een andere vervoerder en kiest u voor NS Flex? Dan zullen al uw reizen achteraf via NS gefactureerd worden.

  U heeft de keuze om uw huidige Dal Vrij abonnement om te zetten naar een Dal Voordeel en het reizen op saldo te behouden. Dan blijft u al uw OV-reizen op saldo reizen. U kunt dan ook gebruik blijven maken van de Keuzedagen.

  U zult hoe dan ook een keuze moeten maken en hoe dan ook moeten reageren op een aanbieding van NS.

 • Altijd Vrij

  Reizigers klanten met Altijd Vrij migreren naar verwachting eind 2020 automatisch naar NS Flex. Er zijn voor u voornamelijk verbeteringen, u hoeft daarom ook geen toestemming te verlenen en NS mag u overzetten naar NS Flex met Altijd Vrij.

  • U zult achteraf gaan betalen, i.p.v. vooraf.
  • U zult de mogelijkheid krijgen om uw abonnement maandelijks te wijzigen, voor wanneer u bijvoorbeeld minder vaak zal reizen.
 • Traject Vrij

  Reizigers met Traject Vrij migreren naar verwachting eind 2020 automatisch naar NS Flex. Er zijn voor u voornamelijk verbeteringen, u hoeft daarom ook geen toestemming te verlenen en NS mag u overzetten naar NS Flex met Traject Vrij.

  • U zult achteraf gaan betalen, i.p.v. vooraf.
  • U zult de mogelijkheid krijgen om uw abonnement maandelijks te wijzigen, voor wanneer u bijvoorbeeld minder vaak zal reizen.

Tarieven, Betaalwijzen