Skip to main content

“Heroverweeg verschraling voordeelurenabonnement”

Rover heeft NS gevraagd opnieuw na te denken over het voornemen om de middagspitskorting te schrappen in het voordeelurenabonnement. De coronacrisis heeft het immers minder urgent gemaakt om reizigers te demotiveren in de middagspits te reizen.

Het Voordeelurenabonnement, dat recht geeft op 40% korting na 9 uur ’s morgens en in het weekend de hele dag, werd door NS in 2011 afgeschaft. Na actie van Rover beloofde NS destijds dat reizigers die het abonnement al hadden, deze mochten blijven gebruiken. Eind 2019 kregen de circa 700.000 abonnementhouders echter te horen dat de middagspitskorting per 2021 alsnog verdwijnt. Hiermee wil NS de drukte in de middagspits te lijf gaan.

Rover heeft al in 2019 negatief geadviseerd op de plannen van NS. Volgens Rover zou NS geen trouwe klanten moeten duperen voor de beperkte extra ruimte die hiermee in de middagspits valt te behalen. Nu vanwege de coronacrisis de reizigersaantallen dramatisch zijn afgenomen, twijfelt Rover helemaal over nut en noodzaak van het inkrimpen van het abonnement. 

Al eerder heeft Rover NS een bloemlezing van honderden klachten aangeboden en de klachten blijven sindsdien bij Rover binnenstromen. Veel abonnementhouders zien de verschraling van het abonnement als een gebroken belofte en dreigen de trein de rug toe te keren. Nu het aantal spitsreizigers door het coronavirus al is gekelderd, vraagt Rover daarom NS het besluit te heroverwegen. NS heeft aan Rover nog niet laten weten of zij het besluit heroverwegen.

Tarieven