Skip to main content

In Memoriam: Willem Benschop

Met verdriet moeten we berichten dat Willem Benschop op 69-jarige leeftijd zeer onverwachts is overleden. Willem was sinds 2017 bestuurslid van Rover, eerst in de functie van vice-voorzitter en sinds 2019 in de functie van penningmeester. Als bestuurder en OV-man in hart en nieren paste hij perfect bij onze vereniging. De ervaring die hij meebracht vanuit zijn werk bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en bestuursfunctie bij Railforum was voor Rover onbetaalbaar.

Saskia Kluit: "Het is voor het Rover-bestuur een grote schok dat Willem overleden is. Hoewel Willem en ik elkaar pas een jaar kennen, hebben we in die tijd veel samen opgetrokken. Dat waren soms ook lastige onderwerpen. Zijn rol voor Rover is bijzonder groot geweest. Zijn kennis van de OV-wereld en het netwerk, zijn zorgvuldigheid bij het uitzoeken vraagstukken en natuurlijk zijn humor maakten de samenwerking met Willem tot een groot genoegen. We gaan Willem dan ook ontzettend missen: in het bestuur, in zijn rol voor OV ombudsman en in de vereniging." Willem was een zeer betrokken bestuurslid die tijdens de transitie van Rover niet schroomde om lastige gesprekken aan te gaan. Hij stond voor eerlijkheid en transparantie en wilde overal van op de hoogte zijn. Door deze eigenschap was hij ook buiten het bestuur erg betrokken bij de vereniging, als vertrouwenspersoon voor het personeel, lid van de scoutingscommissie en bij de Zuid Hollandse afdelingen.

Freek Bos: “Naast alle bestuurlijke processen was Willem ook betrokken bij de inhoud. Werd er tijdens bestuursvergaderingen over de provincies als de decentrale opdrachtgevers voor het openbaar vervoer gesproken, dan werd minimaal 1 keer door hem aangegeven dat de 2 vervoerautoriteiten minimaal, zo niet nog belangrijker waren. Bij elke brief die we verstuurde, checkte hij of deze ook aan de MRDH en VRA was gestuurd. Stadsgewestelijk openbaar vervoer was voor hem hét inhoudelijke vraagstuk, een bestuursbarbecue bij hem thuis ging niet zonder een werkbezoek aan station Landsingerland-Zoetermeer”

Hij stond nog midden in het leven en was nog niet van plan om rustiger aan te doen. Als je een afspraak met Willem wilde maken moest je vaak tussen andere vergaderingen en bijpraatmomenten, maar vooral ook uitstapjes met familie en oppasmiddagen met zijn kleinkinderen, worden gepland. Hij zal door heel veel mensen gemist worden.

Wij wensen zijn familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Vereniging