Skip to main content

Klachtenloket Openbaar Vervoer bemiddelt bij OV-klachten vanaf 1 januari

Een onterechte boete gehad in de trein? Te veel betaald voor je busrit maar je krijgt je geld niet terug? Voor OV-klachten waarbij persoonlijke bemiddeling nodig is, kan de reiziger vanaf 1 januari terecht bij het Klachtenloket Openbaar Vervoer. Hiermee wordt de huidige OV Ombudsman opgevolgd. Voor het indienen van een klacht bij Rover verandert verder niets.

Ontevreden over het openbaar vervoer? Rover hoort graag meer via www.klachtbijrover.nl. Met deze klachten houdt Rover de ontwikkelingen in de gaten om tijdig in actie te kunnen komen en zich in te zetten voor verbetering. Klanten die om persoonlijke bemiddeling vragen, verwijst Rover door naar de OV Ombudsman. Vanaf 1 januari 2023 gaat dit niet meer automatisch, maar worden klanten gevraagd zelf de bemiddelingsklacht in te dienen via www.klachtenloket-openbaarvervoer.nl.

De OV ombudsman, voorheen OV loket, is in 2008 door Rover met steun van het Ministerie I&M opgericht als onafhankelijke ombudsman voor bemiddeling bij individuele klachten. Per 1 januari valt de OV Ombudsman niet langer onder de vleugels van Rover maar gaat de instantie verder als Klachtenloket Openbaar Vervoer, een onderdeel van de Geschillencommissie. De Geschillencommissie kent al in meerdere sectoren een klachtenloket met als doel te informeren, adviseren, trends te analyseren en waar mogelijk te bemiddelen bij klachten.

Rover blijft graag op de hoogte van wat er speelt bij de reiziger. Reizigers die zich bij Klachtenloket Openbaar Vervoer hebben gemeld met een klacht, blijven daarnaast dan ook welkom om hun OV-ervaringen ook met Rover te delen.

 

Vereniging