Skip to main content

“Voer Europese spoorbeveiliging sneller in”

Voer het Europese spoorbeveiligingssysteem ERTMS versneld in op een aantal trajecten en zorg dat reizigers hiervan profiteren met kortere reistijden en hogere frequenties. Dat advies geeft Rover samen met de andere consumentenorganisaties in het Locov. Dankzij ERTMS kunnen treinen dichter op elkaar rijden waardoor er ruimte voor meer treinen ontstaat.

Dat het Europese ERTMS (European Rail Traffic Management System) er komt, is een feit. De Tweede Kamer is er vorige week mee akkoord gegaan om het Nederlandse systeem ATB (Automatische Trein Beïnvloeding) hierdoor te vervangen. Dat betekent dat nu de voorbereidingen gaan starten voor de aanbesteding van de ombouw van treinen en de implementatie van ERTMS op de eerste 7 spoortrajecten waaronder Rotterdam-Venlo, Amsterdam-Eindhoven en Amsterdam-Zwolle. De realisatie zal zo’n 10 jaar kosten. ERTMS is op dit moment al ingebouwd op de Hogesnelheidslijn en de Betuweroute.

Het eerste nieuwe traject waar treinen onder ERTMS gaan rijden is de Hanzelijn. Dit traject wordt rond 2026 ingezet als proefbaanvak zodat de ombouw elders in Nederland zo soepel mogelijk verloopt en machinisten alvast ervaring kunnen opdoen met ERTMS. Na de ombouw kunnen treinen op de Hanzelijn 160 km/uur in plaats van 140 km/uur rijden. Hiermee kan de reistijd tussen de Randstad en Noord-Nederland korter worden. Een gunstige ontwikkeling die Rover het liefst nog eerder dan 2026 ziet plaatsvinden.

Samen met andere consumentenorganisaties in het Locov heeft Rover eind vorig jaar een advies uitgebracht tijdens de internetconsultatie van het Rijk over de invoering van ERTMS. In dit advies pleiten wij onder andere voor versnelde invoering van ERTMS op een aantal trajecten zoals de Hanzelijn, Utrecht-Arnhem en Rotterdam-Oldenzaal. Invoering van ERTMS kan hier bijdragen aan kortere reistijden tussen de Randstad en Twente, Berlijn en het Ruhrgebied. Op het traject Utrecht – Arnhem kan ERMTS bijdragen aan de komst van de tienminutentrein, waarvoor op dit moment eigenlijk te weinig ruimte op dit traject is. Ook pleiten we ervoor om binnen Europa te blijven inzetten op een snelle ontwikkeling van een nieuwe versie van ERTMS. In deze nieuwe versie kunnen kosten worden bespaard en kunnen treinen nog dichter achter elkaar rijden.

De komende jaren zal Rover de invoer van ERTMS actief blijven volgen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het beperken van de overlast voor reizigers. Veel werkzaamheden, zoals het ingraven van kabels, kunnen tijdens reguliere onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Voor het daadwerkelijke omschakelen van ATB naar ERTMS is echter een aantal dagen nodig dat geen treinen kunnen rijden. Momenteel is vervolgens ook in een testperiode van meerdere dagen voorzien waarin geen treinen rijden. De consumentenorganisaties vinden dat deze testperiode zo kort mogelijk moet zijn zodat de treinvrije dagen zoveel mogelijk beperkt kunnen worden. Lees hier een eerste reactie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Infrastructuur, Advies