Skip to main content

Rocov-Gelderland wil betere doorstroming busvervoer

Vrije busbanen zijn nodig om de doorstroom van het busvervoer in Gelderland te verbeteren. Anders bestaat het risico dat reizigers de auto boven de bus verkiezen. Dit stelt Rocov Gelderland, waar Rover in vertegenwoordigd is, in een brandbrief aan de Gelderse gemeenten.

De reistijd van de Gelderse bussen wordt steeds langer. De oorzaak ligt volgens het Rocov vooral in toenemend verkeer, werkzaamheden en de aanleg van drempels. De files die hierdoor ontstaan hebben niet alleen invloed op het autoverkeer maar treffen ook de bussen. Vervoerbedrijven zien zich daardoor genoodzaakt om de rittijden te verlengen of de frequentie van sommige lijnen te verlagen. Dat heeft weer consequenties voor de aansluitingen bij busstations.

Rocov-voorzitter Johan Kruithof roept gemeenten op om meer oog te hebben voor het busvervoer. “Gemeenten versterken de positie van wandelaars en fietsers in het verkeer. Dat is prima, maar dat gaat niet alleen ten koste van de auto maar ook van het busvervoer” stelt Kruithof tegenover De Gelderlander. Het Rocov ontvangt klachten van reizigers over de langere reistijden.

Ook vervoerders herkennen dit signaal en zijn in overleg met wegbeheerders. Vrije busbanen kunnen bijvoorbeeld een oplossing voor deze problemen bieden. Door te zorgen voor een goede doorstroming voor de bus worden de reistijden korter en aansluitingen beter, waardoor de bus weer aantrekkelijker wordt. 

Infrastructuur, Politiek en lobby, Gelderland, Afdelingsnieuws